Hallands Nyheter

Studenter kan tvingas betala för inställda flak

- Johannes Widergren johannes.widergren@hn.se

Halland: Flera gymnasiekl­asser har anlitat samma företag för att ordna studentfla­k och sedan flaken förbjudits är det oklart om studentern­a får pengarna tillbaka. Alma Paulssons klass är beredda att ge sig in i en juridisk strid.

På begäran av Folkhälsom­yndigheten har Transports­tyrelsen tillfällig­t förbjudit studentfla­k på grund av coronapand­emin. På Peder skrivares skola i Varberg har fem klasser hyrt flak av företaget Succent.

När regeringen meddelade att studentfla­ken förbjuds blev klasserna kontaktade av Succent.

– De ville erbjuda oss en annan lösning. Typ ställa upp flaket på en parkerings­plats eller uppfart, säger Alma Paulsson, som är vice ordförande i studentkom­mittén på Peder skrivares skola.

Alma Paulssons klass har i förväg betalat in 12 500 kronor, som är hälften av den totala kostnaden för flaket. Förslaget att fira stillaståe­nde är inget som lockar.

– Det är inget man vill göra och vi betalar inte 25 000 kronor för att stå stilla på ett flak i två timmar. Jag tror inte ens att det heller är tillåtet, säger Alma Paulsson.

Succents vd Daniel Ahremark säger att de inte vill kommentera ärendet innan de har haft möte med alla klasser som bokat flak via dem. Alma Paulsson har via mejl sagt nej till att ha ett sådant möte.

– Vi vill inte ha möte eller alternativ­a lösningar. Vi vill ha pengarna tillbaka, säger hon.

Om klassen inte får pengarna tillbaka kommer de, med Alma Paulsson i spetsen, att ta kontakt med juridiska ombud för att få hjälp att ta ärendet vidare.

– Jag är den där som aldrig någonsin ger mig. Vi ska ta det här vidare och man kan lära sig av det här samtidigt, säger Alma Paulsson.

– Alla i klassen är eniga om att vi ska göra det som krävs för att få pengarna tillbaka. Det handlar om 780 kronor per person, men studenter har ju inte hur mycket pengar som helst

Hur känns det att det inte blir något studentfla­k i år?

– För mig är det en jättestor grej och det känns som en av de största besvikelse­rna. Jag hade hellre åkt flak än haft utspringet om jag hade kunnat välja.

För Falkenberg­s del ser det bättre ut. Sofia Hjalte, som sitter med i studentkom­mittén på Falkenberg­s gymnasiesk­ola, berättar att de flesta klasser vänt sig till lantbrukar­e för att ordna studentfla­ken och att det i de flesta fall inte varit några problem att avboka.

 ?? Bild: David Scherman och Privat ?? Alma Paulsson och hennes klass är beredda att göra så mycket de bara kan för att försöka få pengarna tillbaka från företaget de hyrt av.
Bild: David Scherman och Privat Alma Paulsson och hennes klass är beredda att göra så mycket de bara kan för att försöka få pengarna tillbaka från företaget de hyrt av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden