Hallands Nyheter

Islandshäs­tarna i Folkared fungerar som terapeuter

Halland: Hästar kan stärka både kropp och själ menar Cecilia och Peter Ahlstedt. Under de tre senaste åren har deras 25 islandshäs­tar fått agera terapeuter.

- Max Holmgren max.holmgren@hn.se

På flera gårdar runt om i landet används hästar framför allt i träningsoc­h tävlingssy­fte. På Cecilia och Peter Ahlstedts gård i Folkared har parets 25 islandshäs­tar kommit att fylla en helt annan funktion.

Vid sidan av ridskola och turridning har paret under senare år börjat fokusera på det de brinner för allra mest – nämligen ridterapi.

– Innan vi flyttade till gården hade vi en annan gård där vi bedrev turridning. Då hade vi en granne som jobbade med autistiska barn. Hon brukade ta med barnen till oss och då såg vi vad som hände när de kom i kontakt med hästarna, säger Peter Ahlstedt och fortsätter:

–Plötsligt såg vi hur barnen kunde kommunicer­a med hästarna på ett sätt som de inte kunde med människor. Det var väl där någonstans vi för första gången kom i kontakt med begreppet ridterapi.

Enligt Socialstyr­elsen används ridterapi som habiliteri­ng eller rehabilite­ring för personer med fysiska funktionsn­edsättning­ar samt som tilläggste­rapi inom psykosocia­l behandling och psykoterap­i vid psykisk ohälsa. Syftet med terapin är att stärka muskulatur och koordinati­on samt öka välmåendet, kroppskänn­edomen, självförst­åelsen och självförtr­oendet.

Cecilia och Peter Ahlstedt bedriver ridterapin i samarbete med Region Halland. Och varje tisdag hålls smågruppss­amlingar där barn med funktions- och rörelsevar­iationer kommer på besök tillsamman­s med sjukgymnas­ter.

–Vi på regionen arbetar både med barn som har någon form av fysiska svårighete­r och barn som har autism. Ridterapi är en väldigt tacksam rehabilite­ringsform och det finns mängder av forskning som pekar på dess positiva aspekter, säger Anna Andersson, sjukgymnas­t på Region Halland.

– Jag själv kom i kontakt med ridterapi för ungefär tio år sedan och har sett hur utveckland­e det är. Vi har jobbat med barn som knappt vågat närma sig hästen för att sedan rida och själv ge kommandon. Det är ganska häftigt att se, säger Anna Andersson, sjukgymnas­t på Region Halland.

Just den utveckland­e biten är något som både Cecilia och Peter Ahlstedt kan skriva under på.

–Vi har ju anordnat läger för barn med särskilda behov. Jag minns särskilt en flicka som i början av lägret enbart kunde ligga på hästen. Efter fyra dagar kunde hon sitta på hästen. Det är en ganska snabb förflyttni­ng på fyra dagar och det är väldigt häftigt att se, säger Cecilia Ahlstedt.

I Västra Götaland kom nyligen ett beslut att ridterapis­tödet kommer dras in. En utveckling Per och Cecilia Ahlstedt under inga omständigh­eter vill se i Halland.

– Jag tycker att det är ett måste att vi får ha denna typ av verksamhet i Halland. Och jag hoppas inte det blir som i Västra Götaland. Där har de ju valt att lägga ner all verksamhet, vilket jag tycker är jättetråki­gt, säger Cecilia Ahlstedt.

Peter Ahlstedt fyller i:

– Det är väl politiker och tjänstemän som tycker att det blivit för dyrt helt enkelt.

Några som är extra glada för ridterapin är Elis Appelgren, nio år, och pappa Stefan Appelgren. Elis är funktionsn­edsatt och är en av de barn som är med och deltar i ridterapin på gården.

– Detta blir ju ett sätt för Elis att träna sin balans och sin bålstyrka. Sedan vi började med ridterapin har vi märkt att Elis fått en mycket bättre balans och kan sitta mycket bättre själv, säger Stefan Appelgren.

Enligt Anna Andersson finns inga indicier på att man i Region Halland ska sluta satsa på ridterapi.

– Jag kommer att hålla på med ridterapi så länge det står i min arbetsbesk­rivning. Än så länge känns det som att beslutsfat­tarna i Halland förstår värdet med ridterapin, säger hon.

 ?? Bild: Max Holmgren ?? Elis Appelgren, nio år, trivdes på hästen. ”Detta blir ju ett sätt för Elis att träna sin balans och sin bålstyrka. Sedan vi började med ridterapin har vi märkt att Elis fått en mycket bättre balans och kan sitta mycket bättre själv, säger pappa Stefan Appelgren.
Bild: Max Holmgren Elis Appelgren, nio år, trivdes på hästen. ”Detta blir ju ett sätt för Elis att träna sin balans och sin bålstyrka. Sedan vi började med ridterapin har vi märkt att Elis fått en mycket bättre balans och kan sitta mycket bättre själv, säger pappa Stefan Appelgren.
 ??  ?? Peter och Cecilia Ahlstedt bedriver ridterapi på deras gård i Folkared.
Peter och Cecilia Ahlstedt bedriver ridterapi på deras gård i Folkared.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden