Hallands Nyheter

Bank räknar med stort boprisfall

-

Ekonomi: De ”gyllene åren” är förbi på bostadsmar­knaden och bostadspri­serna kan falla uppemot 20 procent, om coronakris­en blir väldigt utdragen. Den prognosen gör Handelsban­ken i en ny rapport.

– Vi ser fortfarand­e framför oss att aktivitete­n kommer att vara lägre än normalt och det betyder att arbetslösh­eten kommer att vara högre. Tittar man på bostäder, byggande och fastighets­marknaden generellt tror vi att det är andra halvåret som blir utmanande, säger Christina Nyman, chefsekono­m på Handelsban­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden