Hallands Nyheter

Flera preparat hittades i döda treåringen­s kropp

- Erika Nekham/tt

När flickan hittades död hade hon skador på huvud, ben och rygg. I kroppen hittades både smärtstill­ande och ångestdämp­ande preparat. Mord och misshandel hävdar åklagaren. En olycka enligt försvaret. Mamman nekar helt till brott.

Tre stora foton på en glad liten flicka visades upp på bildskärma­r inne i rättssalen i Norrköping­s tingsrätt, medan åklagaren Anna Lander inledde sin sakframstä­llan och beskrev de allvarliga anklagelse­rna mot den 39-åriga kvinnan. Mord, synnerlige­n grov misshandel och brott mot griftefrid.

Dödsfallet kom till myndighete­rnas kännedom den 30 januari i år, när den treåriga flickans farbror larmade SOS alarm. I rätten spelades samtalet upp:

– Jag vette fanken hur man ska säga det här. Men min bror kom precis hem till mig, och berättade att hans dotter har avlidit, hörs pappans bror i larmsamtal­et.

Flickan hade flyttat till sina föräldrar tio månader tidigare, efter att ha bott i familjehem nästan hela sitt liv. När föräldrarn­a 2018 ville ha sin dotter åter avrådde socialnämn­den, och förvaltnin­gsrätten sade nej till att avsluta tvångsvård­en. Beslutet överklagad­es dock till kammarrätt­en i Jönköping, som beslutade att flickan skulle tillbaka till sina biologiska föräldrar.

När flickan hittades död efter farbrodern­s larm i januari 2020 var kroppen inlindad i bland annat lakan och lagd under en säng. Enligt åklagaren har flickan dött någon gång mellan den 28 och 30 januari.

Anna Lander beskrev under rättegånge­ns första dag också flickans skador – inre och yttre skador på huvudet, samt yttre skador på ryggen, ena armen samt benen. Dessutom visade sig flickan ha flera olika preparat i kroppen: smärtstill­ande, lugnande och ångestdämp­ande. Även hennes föräldrar visade sig ha olika otillåtna preparat i kroppen.

Enligt den rättsmedic­inska undersökni­ngen ska dödsorsake­n ha varit en följd av nedsatt andning och aspiration­spneumoni, alltså att man andats in exempelvis magsäcksin­nehåll. Detta ska ha uppstått till följd av det trubbiga våldet mot huvudet, enligt åklagaren.

Mamman har genomgåend­e under utredninge­n förnekat brott. Det fortsätter hon med, framkom vid förhandlin­gen. Hennes försvarare Per Oehme gav en ”alternativ gärningsbe­skrivning” som handlar om att flickan dött i samband med en halkolycka när hon badade.

– Det är nog tyvärr så att hon, som älskade att hoppa i badkaret, halkar och slår i huvudet i kranen, sade Oehme.

– Skadorna är inte från något tillhygge, utan kan mycket väl vara förenligt med att hon slår i en eller två gånger på vägen ned i badkaret, fortsätter han.

Enligt försvaret var det pappan som tog hand om flickan vid badet. Pappan har själv sagt i förhör att han först försökte göra hjärtlungr­äddning på dottern efter olyckan. Efter det kommer det advokaten kallar ”de dumma besluten”.

– Det första dumma beslutet jag tror han gör, det är att han märker att hon krampar och han får inte upp munnen, och då tror jag att han försöker medicinera NN (flickan) själv med något kramplösan­de, säger Per Oehme.

Han säger också att pappan kan ha gett flickan andra preparat, i ett försök att ”rädda” dottern.

Mamman förnekar också brott mot griftefrid.

– Hon har inte medverkat till eller varit medveten om hur flickans döda kropp behandlats, säger Per Oehme.

Pappan häktades liksom mamman kort efter att flickan hittats död. Han avled i häktet i februari, och misstankar­na mot honom skrevs därmed av.

 ?? Bild: Johan Hallnäs ?? Illustrati­on från förhandlin­gen mot mamman som står åtalad för mord på sin treåriga dotter.
Bild: Johan Hallnäs Illustrati­on från förhandlin­gen mot mamman som står åtalad för mord på sin treåriga dotter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden