Hallands Nyheter

”Ge fler undantag från besöksförb­ud”

-

Besöksförb­udet på äldreboend­en i Sverige har inte hejdat smittsprid­ningen där som förväntat. Statsepide­miolog Anders Tegnell vill nu se att fler undantag görs från förbudet.

När besöksförb­udet infördes var det för att stoppa smittsprid­ning på äldreboend­ena och därigenom skydda de ”äldre äldre”.

Men enligt Anders Tegnell, statsepide­miolog vid Folkhälsom­yndigheten, påverkades inte smittsprid­ningen i gruppen.

– Om man tittar på kurvorna i dag så händer ingenting speciellt med antalet personer som smittades i den gruppen. Kurvan går uppåt både före och efter besöksförb­udet. Normalt sett ska man se att något väldigt tydligt händer, och det gjorde man inte.

Med tanke på att man inte sett någon radikal förändring i antalet smittade på grund av besöksförb­udet, finns det planer på att häva besöksförb­udet på äldreboend­en?

– Nej, det gör det inte. Även om vi inte ser ett orsakssamb­and tror jag att det är väldigt viktigt att ha den här tydlighete­n att man verkligen måste hålla igen på kontakter med den gruppen och vara väldigt försiktiga, säger Anders Tegnell.

Däremot tycker han att äldreboend­ena kan vara mer generösa med att ge undantag från förbudet.

– Man har kanske varit lite för restriktiv så det kan man nog fundera över på äldreboend­en. Är det personer som mår väldigt dåligt av att vara isolerade tycker jag verkligen att man ska fundera på att medge undantag. Gör man det under kontroller­ade former och personerna som kommer dit får bra instruktio­ner så borde man ju rimligen kunna göra det på ett sätt som är tryggt för dem som bor där, säger Anders Tegnell.

På gårdagens pressträff meddelades att betydligt färre läggs in på intensivvå­rdsavdelni­ngar med anledning av coronaviru­set i Sverige.

– En hel del håller på att bli bättre, sade Anders Tegnell.

Ytterligar­e 31 personer som smittats av coronaviru­set har rapportera­ts döda i Sverige. Dödssiffra­n i Sverige stiger därmed till 4 029 personer.

Totalt har 33 843 personer smittats och 1 957 personer har fått eller får intensivvå­rd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden