Hallands Nyheter

Svenskarna förflyttar sig mer

- Åsa Johansson/tt

Sedan ett par veckor tillbaka har svenskarna i allt högre grad börjat vara ute och röra på sig i samhället igen – och den uppåtgåend­e trenden fortsätter.

Genom att analysera anonymiser­ad och aggregerad mobil nätverksda­ta kan Telia ge en bild av våra resmönster. Och siffrorna talar sitt tydliga språk – svenskarna­s otålighet kittlas.

Från vecka 20 till 21 rörlighete­n i landet ökat ytterligar­e, enligt siffror från Telia.

– Vi kan se att det helt klart är en massiv ökning jämfört med veckan innan, vilket man kan tänka sig sannolikt är på grund av att det var långhelg. Det var mycket resande som började redan på onsdagen, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Den dagen, onsdag förra veckan, var det en kraftig ökning från Stockholms län till Skåne län och även Stockholms län till Gotlands län jämfört med veckan onsdagen veckan innan: 387 respektive 182 procent.

Men det är inte bara inom långväga resor som rörelsemön­stret ökade.

Torsdagen vecka 21, Kristi himmelsfär­dsdag, jämfört med torsdagen veckan innan syns stora skillnader på vissa rutter. Stockholm till Norrtälje ökade med 115 procent, Stockholm till Ekerö ökade med 32 procent och Stockholm till Värmdö ökade med 55 procent.

En av de sträckor med höga förändring­ar de här datumen är sträckan Malmö till Halmstad – som ökade med 220 procent. Sträckan Göteborg till Halmstad ökade med 110 procent.

– När vi jämför mot Kristi himmelsfär­d förra året så är finns det några minskninga­r, konstatera­r Kristofer Ågren.

I den jämförelse­n ser Telia att resande i vissa områden sjönk. Stockholm till Norrtälje minskade med 12 procent och till Värmdö med 3 procent. Till Ekerö ökade det med 44 procent.

– Att det på den sträckan var en minskning på 12 procent är ganska lite i och med att det typiskt är ett ställe man i vanliga fall åker till.

Jämfört med Kristi himmelsfär­d förra året minskade resorna från Göteborg till Stockholm med 87 procent och Malmö till Stockholm med 85 procent. Stockholm till Göteborg respektive Malmö minskade med omkring 80 procent.

– Det här att man har åkt till de större städerna verkar har försvunnit väldigt mycket, säger Kristofer Ågren.

En av de sträckor med höga förändring­ar är sträckan Malmö till Halmstad – som ökade med 220 procent. Sträckan Göteborg till Halmstad ökade med 110 procent.

 ?? Bild: Ali Lorestani/tt ?? Siffrorna talar sitt tydliga språk – svenskarna­s otålighet kittlas och förflyttni­ngar ökar.
Bild: Ali Lorestani/tt Siffrorna talar sitt tydliga språk – svenskarna­s otålighet kittlas och förflyttni­ngar ökar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden