Hallands Nyheter

Trots folklig ilska: Boris rådgivare ångrar ingenting

Det stormar kring Boris Johnson sedan hans närmaste rådgivare Dominic Cummings brutit mot virusrestr­iktionerna. Under måndagen försökte han förklara sina handlingar. – Jag ångrar inte vad jag gjorde, sade han.

- Sofia Eriksson/tt

Dominic Cummings berättade att han har givit Johnson en fullständi­g redogörels­e för sitt agerande, och att premiärmin­ister bett honom ge medierna samma informatio­n.

– Jag vet att miljoner människor har lidit och tusentals har dött. Vid en titt i backspegel­n borde jag ha gjort det här uttalandet tidigare, sade han vid en pressträff på måndagseft­ermiddagen.

Han lämnade en lång redogörels­e för hur han agerat när han i slutet av mars körde till Durham, drygt 40 mil från London, för att vara nära släktingar när hans hustru insjuknat med symtom på covid-19.

Dagen efter att familjen anlänt insjuknade han själv. Hans fyraårige son blev också sjuk. Cummings berättade också att han var jagad i medierna och därför var orolig för att lämna hustru och barn ensamma i huset i London, sedan hustrun insjuknat.

Han höll fast vid att han inte gjort något fel. På en fråga om han ångrar något svarade han:

– Jag ångrar inte vad jag gjorde. En del kanske inte håller med, men jag tror att det jag gjorde var förnuftigt under omständigh­eterna.

Han tillade att reglerna under nedstängni­ngen medger ”exceptione­lla undantag” när det gäller små barn.

Cummings sade att han har förståelse för den ilska som människor känner, men hävdade att den ”bygger på medierappo­rter som inte är sanna”.

Hela Storbritan­nien har gjort stora eftergifte­r för att följa regeringen­s riktlinjer i coronakris­en. Många har gått miste om ett sista farväl av en nu avliden familjemed­lem. Andra suttit ensamma i veckor. Allt för att hålla antalet smittade nere. Men sedan finns det människor som står över lagen – och de kan agera precis som de vill.

Så kan de senaste dagarnas kritik av Boris Johnson och hans närmaste politiska rådgivare Dominic Cummings sammanfatt­as.

Ilskan bubblar hos såväl biskopar inom Engelska kyrkan som hos flera av Konservati­va partiets parlaments­ledamöter som kräver att Cummings måste bort. Och opposition­sledaren Keir Starmer från Labour har trummat in sitt budskap om premiärmin­isterns svek mot britterna.

– Den folkliga ilskan har nått anmärkning­svärda nivåer, säger Catherine Barnard, juridikpro­fessor vid universite­tet i Cambridge.

– Många har gjort enorma uppoffring­ar för att följa riktlinjer­na. Men nu vet de att den person som har mest inflytande över regeringen har gjort sin egen tolkning av reglerna, baserat på det han kallar förnuft. Det får missnöjet att koka.

Trots att kritiken har vuxit inom det egna partiet står Johnson fortsatt vid sin rådgivares sida. Han agerade ”ansvarsful­lt och lagenligt och med integritet” slog premiärmin­istern fast i ett försvarsta­l i helgen.

Cummings har befunnit sig i och nära de övre regeringss­kikten och Konservati­va partiet i närmare två årtionden. Men det var i rollen som chefsstrat­eg för brexitkamp­anjen 2016 som han blev känd för den breda massan.

– Han har blivit fullkomlig­t oumbärlig för premiärmin­istern, vilket är anledninge­n till att han inte får sparken. Johnson backar Cummings med sin fulla politiska kraft.

Barnard anser att premiärmin­isterns agerande bevisar något som länge har varit en allmän misstanke. Att det är Cummings som håller i tyglarna på 10 Downing Street medan Johnson främst fungerar som ansiktet utåt.

– Cummings är hjärnan bakom allt. Det blir också allt mer tydligt för regeringen att den är en slags nickedocka som främst ska godkänna politiken och inte vara en del av att forma den, hävdar Barnard.

Det jag gjorde var förnuftigt under omständigh­eterna.

Dominic Cummings

 ??  ?? En figur föreställa­nde rådgivaren Dominic Cummings som håller i en kasperdock­a som föreställe­r premiärmin­ister Boris Johnson. Bilden är tagen under en protest anordnad av brexitmots­tåndare.
En figur föreställa­nde rådgivaren Dominic Cummings som håller i en kasperdock­a som föreställe­r premiärmin­ister Boris Johnson. Bilden är tagen under en protest anordnad av brexitmots­tåndare.
 ?? Bild: Jacob King/tt/ap/arkiv ??
Bild: Jacob King/tt/ap/arkiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden