Hallands Nyheter

Fakta: Två andra brittiska coronaskan­daler

-

I början av april avgick Skottlands medicinska chef Catherine Calderwood från sin tjänst. Hon blev entledigad efter det att hon åkt till sitt semesterhu­s en timmes resa från hemmet i Edinburgh två gånger trots reserestri­ktioner.

En månad senare, den 5 maj, lämnade epidemiolo­gen Neil Ferguson, som var den brittiska regeringen­s coronarådg­ivare, sitt uppdrag sedan han brutit mot riktlinjer­na. I tron om att han var immun, eftersom han smittats av coronaviru­set och tillfriskn­at, tilllät han sin flickvän besöka honom i hemmet – vilket bröt mot riktlinjer­na om att hålla avstånd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden