Hallands Nyheter

USA:S ursprungsf­olk räds förlust av språk

- Tina Magnergård Bjers/tt

Familjer lever tätt tillsamman­s och på många platser saknas rinnande vatten. I områden där stora delar av USA:S ursprungsf­olk bor slår viruspande­min extra hårt.

Inom grupperna oroas man nu för att äldre går bort – och med dem språk och sedvänjor.

På vissa platser är de äldre de sista som kan tala våra språk.

Chrissie Castro ordförande i Los Angeles kommission för ursprungsf­olk

– De har så mycket vishet… De är de som kan våra folks traditione­lla historier. På vissa platser är de äldre de sista som kan tala våra språk, säger Chrissie Castro, ordförande i Los Angeles kommission för ursprungsf­olk, till den lokala tv-kanalen Spectrum News.

Castro är inte ensam om att oroa sig över virusutbro­ttets konsekvens­er för USA:S ursprungsf­olk och i synnerhet dess äldre. Barry Moses, medlem av Washington- och Idahobaser­ade spokanefol­ket, luftar liknande farhågor för tidsskrift­en The Economist. Nyligen gick spokanefol­kets okrönta språkliga nestor, 93-åriga Pauline Flett, bort. Hon var en av få som behärskade deras språk salish.

Exakt i vilken grad covid-19 drabbat USA:S ursprungsf­olk är svårt att veta, eftersom olika delstater har olika metoder att föra statistik. Men navajofolk­et – vars område sträcker sig genom delstatern­a Arizona, New Mexico och Utah – har konstatera­t nära 4 300 fall och 146 döda, enligt gruppens hälsomyndi­ghet. Om navajorese­rvatet, som har omkring 160 000 invånare, var en egen delstat skulle den ha den högsta andelen smittade i landet, skriver The Economist.

Skälen till den utbredda smittan är flera. På många platser där navajos bor finns inte rinnande vatten, elektricit­et eller internet – vilket gör det svårare att tvätta händerna och hålla sig informerad. Familjer lever tätt, fattigdom är vanligt och sjukvårdss­ystemen är inte utbyggda.

Situatione­n är densamma hos många andra ursprungsf­olk. Hos Oglala Siouxfolke­t i South Dakota, med en befolkning på omkring 50 000, finns exempelvis bara sex respirator­er på det lokala sjukhuset, skriver nyhetssajt­en Axios.

Lägg därtill att kroniska folksjukdo­mar som diabetes och högt blodtryck – som ökar risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 – är mer vanligt förekomman­de hos ursprungsf­olk än bland amerikaner i stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden