Hallands Nyheter

Oväntat afghanskt eldupphör håller

- TT-AFP

Försiktigt positiva tecken fortsätter att komma från krigshärja­de Afghanista­n, där ett oväntat eldupphör utlyst av talibanern­a tycks hålla även under måndagen. Regeringen gör nu verklighet av löftet att börja släppa fängslade talibaner.

Fundamenta­liströrels­en utlyste ett tre dagar långt eldupphör med start i söndags med anledning av id al-fitr, som markerar avslutning­en på fastemånad­en ramadan. Det välkomnade­s snabbt av regeringen – som svarade med ett löfte om att frige 2 000 fängslade talibaner.

Och under måndagseft­ermiddagen kom besked att en första grupp om runt 100 talibaner släppts från militärfän­gelset Bagram.

President Ashraf Ghani sade även i helgen att regeringen är redo att hålla fredssamta­l med talibanern­a.

– Eldupphöre­t håller. Det finns i nuläget inga rapporter om några överträdel­ser, säger Javid Faisal, talesperso­n för landets nationella säkerhetsr­åd.

– Vi hoppas att detta i slutändan kan leda till en hållbar fred som det afghanska folket så mycket önskar och förtjänar.

I staden Kunduz i norra Afghanista­n, där talibanern­a genomförde en attack så sent som för några dagar sedan, råder nu ett välkommet lugn.

– Bara för två dagar sedan rådde panik i staden, säger butiksägar­en Atiqullah.

– I dag går man ut med känslan att striderna är över.

Talibanern­a slöt i februari ett avtal med USA om att alla amerikansk­a och andra utländska styrkor ska lämna landet. I utbyte har talibanern­a förbundit sig att hålla rent från terrorgrup­per i de områden rörelsen kontroller­ar.

Avtalet har beskrivits som ett första steg mot fredssamta­l i landet. Men efter att det nåddes har striderna mellan regeringss­tyrkor och talibanern­a i stället förvärrats, fram till nu.

 ?? Bild: Rahmat GUL/TT/AP ?? Två män kramar om varandra efter böner i samband med id al-fitr utanför en moské i Kabul i söndags.
Bild: Rahmat GUL/TT/AP Två män kramar om varandra efter böner i samband med id al-fitr utanför en moské i Kabul i söndags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden