Hallands Nyheter

GCT ställer in säsongen – återkommer nästa år

-

Här är nästa smäll för redan ekonomiskt hårt ansatta elitryttar­e. Penningsti­nna Global Champions Tour stryker samtliga tävlingar i år på grund av coronapand­emin.

Global Champions Tour har fått ställa in samtliga tävlingar runt om i världen sedan i mars. Nu ställs resten av årets planerade tävlingar in. Den världsomsp­ännande hopptouren – med ridsporten­s högsta prissummor – meddelar att den återkommer nästa år.

I ett pressmedde­lade skriver Gct-ordförande­n Jan Tops:

”Vår prioriteri­ng måste fortsatt vara hälsan hos våra åskådare, personalen, de aktiva och lagen och de som bor på tävlingspl­atserna. Så det är med stor ledsamhet vi har bestämt oss för att ställa in de återståend­e tävlingarn­a det här året.”

”Nu måste vi ta oss samman och bygga en ljus framtid efter pandemin och anpassa oss för att kunna bjuda på stor idrott 2021 och framåt”.

Flera svenska landslagsr­yttare har de senaste säsongerna tävlat flitigt – och titt som tätt också framgångsr­ikt – i GCT och i lagtävling­en Global Champions League, bland dem Peder Fredricson, Malin

Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann och Evelina Tovek.

Stockholm fanns med i årets tävlingska­lender men arrangeman­get på Stadion den 11-14 juni ställdes in redan i april.

 ?? SANDSTRÖM Bild: ANDREAS ?? Evelina Tovek och de andra elitryttar­na går miste om den prestigefy­llda Global Champions Tour detta år.
SANDSTRÖM Bild: ANDREAS Evelina Tovek och de andra elitryttar­na går miste om den prestigefy­llda Global Champions Tour detta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden