Hallands Nyheter

Produktion­sbolag får 30 miljoner i stöd

-

Filminstit­utet ger tillfällig­t stöd till produktion­sbolag som har påverkats av coronakris­en.

Stödet gäller för bolag som har kontinuerl­ig produktion av lång-, spel- och dokumentär­film och innebär att 30 miljoner som inte har använts till ett så kallat efterhands­stöd tidigare nu omfördelas.

Omfördelni­ngen påverkar inte årets budget, skriver Filminstit­utet i ett pressmedde­lande.

”Många av arbetstill­fällena i svensk filmbransc­h utgår från produktion­sbolagen, inte minst för frilansare. Det är viktigt att understryk­a att det vi gör nu är en omfördelni­ng av våra egna medel, men det behövs mer. Vi och svensk filmbransc­h hoppas förstås på nya medel från regeringen”, säger Anna Serner, vd för Filminstit­utet.

Utbetalnin­gen av beviljade stöd beräknas kunna betalas ut efter midsommar. Tidigare har Filminstit­utet fått 50 miljoner från regeringen­s stödpaket att fördela och man har även omfördelat 40 miljoner av sina egna medel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden