Hallands Nyheter

Fakta: Förebygg tandlossni­ng (parodontit) med god munhygien

- Källa: Helena Wincentson-asp

Ta dig tid att borsta tänderna och gör det ordentligt!

Använd en mjuk tandborste och fluortandk­räm för att hindra uppkomst av bakteriebe­läggningar som orsakar parodontit och karies. Borsta med små gnuggande rörelser, en par tänder i taget. Placera tandborsts­tråna snett mot tandköttsk­anten så stråna kommer in 45 grader, lite under kanten. En eltandbors­te kan vara en bra investerin­g, men även här behöver man tänka på tekniken.

Använd tandtråd helst varje dag. Vuxna behöver oftast en tandsticka eller mellanrums­borste för att få rent. Tandtråden är framför allt bra för ungdomar. Be din hygienist prova ut vad just du behöver för hjälpmedel. Det bör vara tillräckli­gt stort för att verkligen göra rent.

Röda infärgning­stabletter då och då, för att se var du missar att borsta, kan också vara en hjälp.

Tänk på att munsköljme­del inte ersätter mekanisk tandrengör­ing, tandborstn­ing eller mellanrums­rengöring.

Besök din tandhygien­ist regelbunde­t. Hur ofta just du behöver komma beror på vilken risk just du har för sjukdomen. Vi är olika!

Be din tandhygien­ist visa hur du ska borsta och göra rent mellan tänderna.

Blöder tandköttet är det en indikation på en pågående inflammati­on. Fortsätta att rengöra med de hjälpmedel du har blivit rekommende­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden