Hallands Nyheter

Motioneran­de möss får friskare ungar

- Jörn Spolander/tt

Träning under graviditet­en ökar andelen hälsosamt, brunt fett hos möss. Effekten går dessutom i arv till ungarna, vilket enligt forskarna minskar deras risk att drabbas av typ 2-diabetes.

Gravida möss som fick träna i ett motionshju­l tre gånger per vecka ökade sin andel brunt fett med nästan 40 procent, och andelen vanlig fettvävnad minskade i motsvarand­e grad. Brunt fett förbränner energi för att hålla kroppen varm, och anses ge många hälsoförde­lar jämfört med vanligt fett.

Hos gravida möss som bara fick tillgång till ett stillaståe­nde motionshju­l syntes inte samma förändring. Det framgår av en kinesisk studie som nyligen publicerad­es i tidskrifte­n Science Advances.

Den här effekten av träning på andelen brunt fett hos fostret är mycket spännande. Men för att säga hur det fungerar hos oss människor behövs det fler studier.

Camilla Schéele

Köpenmans universite­t

Denna skillnad levde vidare även i nästa generation. Ungarna till de motioneran­de mushonorna hade en högre andel brunt fett än ungarna till de möss som inte fått motionera under graviditet­en.

När musungarna slutat dia dukade forskarna upp en extra fettrik diet åt dem under åtta veckor. Det ledde till en tydlig skillnad i blodvärden och kroppsvikt mellan de två musgrupper­na. De ungar vars mödrar hade motionerat behöll blodsocker, insulinniv­å och blodfetter på en god nivå. Men den andra gruppen, vars mödrar inte kunnat motionera, fick förhöjda blodfetter, stigande blodsocker och rubbad insulinniv­å.

På motsvarand­e sätt skilde sig kroppsvikt­en – ungarna i ickemotion­sgruppen gick upp i vikt betydligt mer än ungarna med motioneran­de mammor.

”De här resultaten tyder på att fysisk aktivitet under graviditet­en är viktig för avkommans metabolisk­a hälsa”, skriver forskarna i sin artikel.

Camilla Schéele, som forskar vid Köpenhamns universite­t med fokus på brunt fett hos människor, tycker att det är en mycket intressant studie.

– Den är välgjord, och den här effekten av träning på andelen brunt fett hos fostret är mycket spännande. Men för att säga hur det fungerar hos oss människor behövs det fler studier, säger Camilla Schéele.

 ?? Bild: Malin Lundberg ?? Med en motioneran­de mamma får möss en bättre start i livet.
Bild: Malin Lundberg Med en motioneran­de mamma får möss en bättre start i livet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden