Hallands Nyheter

Fakta: Brunt fett

- Källa: Nationalen­cyklopedin och Camilla Schéele vid Köpenhamns universite­t

Till skillnad från vanlig fettvävnad, som främst fungerar som ett energilage­r, är brun fettvävnad specialise­rad på att förbränna fett och socker för att alstra värme. Den bruna färgen beror på att vävnaden

• är rikligt försedd med blodkärl och mitokondri­er (cellernas kraftverk).

Många däggdjur har brunt fett. Hon människan sitter det bland annat i bindväv kring stora blodkärl och vid skulderbla­den.

Vissa studier pekar på att brunt fett även har en aptitregle­rande funktion, via signaler till hjärnans hypothalam­us.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden