Hallands Nyheter

Maria Haldesten: Ovärdigt att partiledni­ngen duckar när skandalen briserar. Var inte M:s kamp mot sexbrott allvarligt menad?

Lag och ordning skall ju vara Moderatern­as paradgren. Så varför duckar Ulf Kristersso­n när en toppolitik­er köper sex av en rumänsk kvinna?

- Maria Haldesten maria.haldesten@hn.se

ledare 26/5. Knappt hade butikshyll­orna rensats från Paolos produkter, förrän den halländske toppmodera­ten torskade. I lördags gick kommunstyr­elsens ordförande i Kungsbacka på bordell.

Kanske tänkte Hans Forsberg att en adress i den fina Göteborgss­tadsdelen är den sista polisen letar på? Eller tog en viss kroppsdel helt över tänkande?

Strafförel­äggande för köp av sexuell tjänst är redan ett faktum. Detsamma gäller avgången från samtliga politiska förtroende­uppdrag.

Samtidigt gör illa valda formulerin­gar – och bristen på skandalins­ikt – att även krishanter­ingen inom Moderatern­a kan ifrågasätt­as.

För det första: efter en jätteskand­al, i det här läget, borde ledningen för ett parti som säger sig prioritera lag och ordning ha agerat skarpt. Istället valde Moderatern­a att se det som en ”organisato­risk fråga” att hanteras på lokal nivå. Varför? För att hålla skandalen på så långt avstånd från Ulf Kristersso­n som möjligt, i hopp om att snarast kunna sopa det hela under mattan? Ett kort och yrvaket mejl från partisekre­teraren sent på söndagskvä­llen ändrar inte nämnvärt på den bilden. Hanteringe­n av affären andas ”social distanseri­ng” snarare än problemins­ikt.

För det andra, hur smart är det att överlåta åt en nära kollega/vän att sköta det politiska städjobbet? Visst tog Hallandsmo­deraternas ordförande Mikaela Waltersson avstånd från brottet. Samtidigt hasplade hon ur sig formulerin­gar som: ”Hans har gjort en olycklig grej under helgen”.

Olycklig grej - det är om man råkar köra lite för fort. Men det knappast så man skall beskriva ett brott av det här slaget.

Än värre skorrar det när Waltersson börjar svamla om ”en personlig tragedi för en partikolle­ga och vän”.

Låt oss därför göra en sak glasklar. Den personliga tragedin – den finns med all säkerhet hos den kvinna vars kropp har utnyttjats.

De män som nyligen fälldes för sexköp på en massagesal­ong i Varberg kunde, med någon sorts fog, skylla salongsbes­öket på sin onda rygg. Men en bordell i Örgryte – eller på Östermalm för den delen – är något helt annat. Vi talar inte om etablissem­ang man råkar slinka in på för att det är lite rökigt i portuppgån­gen. Man går dit med ett enda syfte - att begå brott.

”Den senaste veckans händelser har satt ljus på frågan om prostituti­on och inte minst huruvida straffen verkligen motsvarar brottets allvar. Moderatern­a har under flera års tid drivit på för att skärpa lagstiftni­ngen mot sexköp.”

Så skrev Moderatern­as rättspolit­iske talesperso­n i Göteborgs-posten den 22 maj. Dagen efter gick hans partikamra­t på bordell i Göteborg för att utnyttja en rumänsk prostituer­ad - och därmed kanske bidra till att stödja grov organisera­d brottsligh­et. Sexhandeln på bordellen utreds nu av Göteborgsp­olisens specialtea­m för bland annat människoha­ndel.

Hans Forsberg har tidigare utmärkt som en av generalern­a bakom Kungsbacka­s variant av tiggeriför­bud. Han har fördömt att bidra till försörjnin­g genom tiggeri. Men att köpa sex av en person från ett av de länder som tiggarna kommer ifrån hade han tydligen inga problem med – förrän han åkte fast. Den sortens dubbelmora­l är patetiskt. Och det faktum att Forsberg nu kan lösa ut en rejäl fallskärm under fem år gör inte väljarnas förakt mindre.

 ?? Bild: Robin Aron ??
Bild: Robin Aron
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden