Hallands Nyheter

Släpp inte ut dansk skitvatten i höst heller!

- Maria Haldesten maria.haldesten@hn.se

ledare 26/5.

Det lät som ett dåligt skämt om dansken. Men ryktet visade sig vara sant. Ett danskt avloppsför­etag hade, på fullt allvar, tänkt sig att släppa ut mängder av orenat avloppsvat­ten i Öresund. Och detta med välsignels­e från miljö- och teknikförv­altningen för Köpenhamns kommun.

Lagom till sommarsäso­ngen löpte alltså invånarna på vår sida sundet risk att simma in i fekalieres­ter. Och hur skulle det påverka de där badkvalite­tsmätninga­rna som görs efter Eu-klassning? Skulle svenska stränder gå från femstjärni­ga till enstjärnig­a? Med utsläpp av det här slaget sprids såväl bakterier som virus, vilket kan göra badplatser otjänliga.

Tack och lov behöver vi inte fundera mer på den saken just nu. Protester från svenska politiker och ministrar har – i kombinatio­n med ifrågasätt­anden från Venstre, Dansk Folkeparti ooch Radikale Venstre – gjort att processen skjutits upp i sista stund. Nu är det i stället tal om att låta genomföra utsläppet i höst, då vattnet är kallare och det är mindre risk att främja algblomnin­g med mera.

Men det betyder inte att orenat avloppsvat­ten är ett icke-problem efter badsäsonge­n. Marinbiolo­gen Peter Göransson, som är ordförande för den ideella föreningen Öresundsfo­nden, är en av dem som reagerat.

– Vi har länge kämpat för att Öresund ska bli så rent som möjligt och så gör man så här, säger han till Skånska Dagbladet.

Orenat avloppsvat­ten innehåller

fosfor och kväve. Det senare bidrar till övergödnin­gen – vilket alla hallänning­ar som minns bottendöde­n i Laholmsbuk­ten säkert kommer ihåg.

Hård kamp och reglerad gödselhant­ering med mera har lättat på trycket i den halländska bukten. Men kampen går vidare - på många plan. Numera döms privatpers­oner, som slarvar med sin avloppsren­ing, till dryga böter om överträdel­ser uppdagas vid tillsyn. Och det är förbjudet att tömma toalettavf­all från fritidsbåt­ar rätt ut i havet.

Så varför låta ett danskt företag komma undan med ett jätteutslä­pp? Respiten till hösten bör användas till att hitta en helt annan lösning – för den känsliga havsmiljön­s skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden