Hallands Nyheter

Frukostflä­tan

- av Johan Engström

VÅGRÄTT: 1. Filats grovt 7. Var stor i rocken 8. Utan restriktio­ner 9. Sälunge 11. Färdvägar 13. Jämfört med 14. Naturalön 16. Sälja vid dörr 18. Kan man falla till 19. Orda 21. Ort nära Norge 23. Fångplats 24. Opåverkat LODRÄTT: 1. Den kommer igen 2. Magisk potatisväx­t? 3. Obruten rad 4. Räknar man med 5. Njuter inte 6. Förtrolig 10. Går snett 12. Furste 15. I engelsk frukost 17. Tamt reglage? 20. Var hälsad 22. Ävja

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden