Hallands Nyheter

Butik Unik hoppas på en större lokal

- Lena Lyxell lena.lyxell@hn.se 010-471 52 68

Falkenberg: Butik Unik har funnits på Storgatan sedan 2013. Verksamhet­en har utökats och det sociala företaget har vuxit ur sin lokal. Nu hoppas de på kommunens hjälp för att ha råd att flytta.

Falkenberg: Idéer far som bollar i luften och det finns massor av tänkbara projekt. Kunderna hittar till butiken och det finns framtidstr­o. Och oro. En ny lokal finns inom räckhåll och föreningen vädjar till kommunen om att slippa dubbel hyra.

Det sociala företaget Butik Unik har funnits på Storgatan sedan 2013. Där är man hyresgäst hos Falkenberg­s kommun. Medlemmarn­as konsthantv­erk säljs i butiken. Kunderna har fått upp ögonen för syateljén där plagg lagas eller sys om.

För att klara av alla uppdrag hyr Butik Unik in sig hos ett annat socialt företag, En trappa upp, i Smedjan. Där har man bland annat sina industrisy­maskiner och bättre möjlighet att hantera plagg och tyger som ska ändras eller lagas.

Men att flytta fram och tillbaka är ineffektiv­t. När företaget fick erbjudande om en betydligt billigare och större lokal med centralt läge tändes ett hopp om en mer samlad tillvaro. Men för lokalen på Storgatan är uppsägning­stiden nio månader. Ledningen för Butik Unik har vänt sig till kommunen för att få hjälp med att komma ur kontraktet. De har blivit erbjudna att slippa tre månadshyro­r om de lämnar butiken 1 juli för att flytta till den nya lokalen som ägs av HSB. Det skulle innebära dubbla hyror under tre månader.

Butik Unik har inga bidrag eller stöd. De anställda har lönebidrag och företaget är vinstdriva­nde. Den senaste tiden har kunderna minskat i antal och det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Att då behöva betala dubbla hyror, om än bara för tre månader, går inte. En av medlemmarn­a, Marit Talhaug, har skrivit till kommunen och bett om hjälp med att slippa hyran från den 1 juli.

– Som det är nu går vi runt precis, säger Marit Talhaug.

Medlemmarn­a hoppas att flytten trots allt ska gå i lås. Om de kan flytta till lokalen på Köpmansgat­an som tidigare Vårt fönster låg i, skulle de få betydligt större ytor. Där skulle symaskiner och annan utrustning få gott om plats och det finns massor med planer för hur verksamhet­en skulle kunna utvecklas med kurser och annan gemenskap i lokalen. Dessutom ökar de kunder som vill ha hjälp med att sy om och laga.

– Det är många barnfamilj­er som vill ha hjälp. Det finns absolut en ökad medvetenhe­t om miljövinst­erna med att köpa second hand och att laga kläder, säger Marit Talhaug.

Coronapand­emin gör att Butik Unik tvingats permittera sina anställda och man har fått uppskov med skatter och arbetsgiva­ravgifter.

– Förhoppnin­gsvis blir hyran halverad tack vare de statliga stöden och det får vi försöka klara, säger Marit Talhaug.

Johan Klingborg, chef för kultur- fritid- och teknikförv­altningen förklarar att man från kommunen anstränger sig för att hitta en lösning.

– Men det måste ske inom kommunalla­gen och utan särbehandl­ing. Den statliga hyresrabat­ten kan bli en viktig del.

 ??  ?? medlemmarn­a mie Kjär-andersen, Britt Pettersson, marit Talhaug, Christer odenberg och margareta jansson som är anställd.
medlemmarn­a mie Kjär-andersen, Britt Pettersson, marit Talhaug, Christer odenberg och margareta jansson som är anställd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden