Hallands Nyheter

Kulturmilj­ö Halland vill ha kvar Skrea motell

- Pär Lindqvist par.lindqvist@hn.se

Falkenberg: Peggen Andersson får nu stöd i sin kamp att renovera Skrea motell. Byggnaden klassas nämligen som kulturhist­oriskt värdefull. – Vi ser gärna att den bevaras, säger Malin Clarke, bebyggelse­antikvarie på Kulturmilj­ö Halland.

Tidningen har tidigare berättat om Peggen Anderssons visioner om att renovera Skrea motell som nu står och förfaller.

Han vill sätta en 1960-tal touch på hela området och få fram känslan som fanns när motellet blomstrade.

Nu står det klart att han får backning av Kulturmilj­ö Halland.

Mellan 2005 och 2009 inventerad­es all kulturhist­oriskt värdefull bebyggelse i Halland. En av byggnadern­a var Skrea motell.

Totalt 10 000 byggnader rangordnad­es i tre olika klasser: A, B och C. A har ett nationellt intresse, B ett regionalt intresse och C ett lokalt intresse.

Vid inventerin­gen 2006 klassades Skrea motell i kategori C.

Så här lyder beskrivnin­gen av de byggnadern­a: ”Ofta byggnader av mer alldaglig karaktär, karaktärss­kapande och tidstypisk­a men ibland delvis förändrade. I viss mån kan skydd genom q-märkning bli aktuell”.

– Själva C-klassninge­n innebär egentligen ingen begränsnin­g men man ska alltid ta hänsyn till att byggnaden är kulturhist­oriskt värdefull, säger Malin Clarke på Kulturmilj­ö Halland.

Vill ni att Skrea motell ska bevaras?

– Vi tycker egentligen alltid att byggnader ska bevaras. Men sedan beror det lite på skick också. Jag har inte varit på plats och tittat noggrant.

– Men vi ser ju alltid positivt om någon vill ta tillvara på det och vi tycker det är jätterolig­t när personer kommer med sådana här idéer, säger hon.

Peggen Andersson har själv varit i kontakt med Kulturmilj­ö Halland och känner av stödet.

– Det är naturligtv­is jättebra att vi kan sträva åt samma håll, säger han.

Responsen har varit enorm sedan han presentera­de sina tankar om motellet.

– Alla man dyker på och pratar med tycker det är en god idé. Det finns en stor mental stöd av falkenberg­arna, säger han.

– Men det kan vi inte leva på. Man behöver göra en grej som är så unik att folk åker från hela riket. Snart ska jag prata med falkenberg­are som är lite framåt och som inte backar för nya idéer, så får vi se var det landar, säger han.

Alla man dyker på och pratar med tycker det är en god idé.

Peggen Andersson

 ??  ??
 ?? Bild: Håkan Johansson ?? Peggen Andersson vill bygga upp Skrea motell igen och får stöd av Kulturmilj­ö Halland.
Bild: Håkan Johansson Peggen Andersson vill bygga upp Skrea motell igen och får stöd av Kulturmilj­ö Halland.
 ??  ?? Peggen Andersson vill förvandla Skrea motell till en turistattr­aktion.
Peggen Andersson vill förvandla Skrea motell till en turistattr­aktion.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden