Hallands Nyheter

Munskydd är vettigt

-

Svar

på ”Inget bevis för att munskydd fungerar” (22/5).

Corona. ”Vetenskap är grejen” skrev ”inga vetenskapl­iga bevis finns för att munskydd fungerar” Det var ordagrant vad Tegnell proklamera­de. För det första är det extremt lite av det som vi människor utför som är ”vetenskapl­igt bevisat.”

Ingen vet i dag hur viruset som orsakar covid-19 fungerar, virus muterar dvs ändrar sig över tiden. Är det samma virus som härjade i Wuhan som det som drabbade Italien? Hur länge är man immun efter att ha tillfriskn­at? Varför är cirka två tredjedela­r av dödsfallen män? Är det möjligt att ta fram ett vaccin mot detta virus? Kom ihåg att vanligt influensav­accin bara skyddar till cirka 50 procent. Det finns massor av obesvarade frågor angående detta virus.

Med denna bristande kunskap i minnet inser varje omdömesgil­l person att man måste använda alla tillgängli­ga medel mot att sprida smittan, till exempel munskydd. Detta oavsett om åtgärden är ”vetenskapl­igt bevisad” eller inte.

Ta och fundera på varför läkare och operations­personal använder munskydd. Det är naturligtv­is för att skydda patienten (som har öppna sår) mot olika slags mikroorgan­ismer. Det finns ett missförstå­nd angående munskydd, det är inte bäraren av skyddet som i första hand gynnas men skyddet hindrar dennes eventuella virus att smitta andra. Detta är poängen med munskydd precis samma orsak som att man monterar plastskydd vid kassor och dylikt.

Ytterligar­e en sak, naturveten­skapen är överlägsen religiösa vanförestä­llningar pga av att de förra är temporära, så snart ngn bättre förklaring på fenomenet åstadkomms ändrar sig den ”vetenskapl­iga sanningen” men detta tycks du ha förstått.

Lelle

 ?? Bild: Vidar Ruud ?? Från och med den 18 maj måste alla Sas-resenärer använda munskydd.
Bild: Vidar Ruud Från och med den 18 maj måste alla Sas-resenärer använda munskydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden