Hallands Nyheter

Använd sunt förnuft vid sommarstug­an

-

på ”Hur förhindra olämplig social samvaro på sandstrand­en?” (18/5).

Falkenberg. Göran, att man inte ska resa när man är äldre är först och främst för att man är mer mottaglig för smitta. Vi är rädda om de äldre. Om du och din fru vill vara i er stuga så antar jag att ni använt sund förnuft och inte utsätter er för smittorisk.

Ingen förbjuder er att komma utan det är en rekommenda­tion att inte resa inte för er egen skull. man använder sunt förnuft utifrån sig själv hur man beter sig med resande, badande, butikbesök osv. Och framför allt visar hänsyn till andra.

Gammal men försiktig

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden