Hallands Nyheter

Skriv hit!

-

Din röst är viktig i Hallands Nyheter och allas åsikter är välkomna på Ordet är fritt.

Tyvärr kan vi inte garantera att alla inlägg blir publicerad­e. Trycket är hårt på HN:S insändarsi­da, skriv kort så ökar dina chanser att bli publicerad. Insändare får vara max 2 000 tecken. Debattarti­klar max 3 500 tecken. Vi förbehålle­r oss rätten att korta och redigera texten och vi kan tyvärr inte återsända insänt material.

Namn, adress och telefonnum­mer måste alltid bifogas, även om du vill ha signatur i tidningen. Anledninge­n är att vi vill veta vem som står bakom ett inlägg. Dessutom vill vi kunna komma i kontakt med dig vid oklarheter.

Vi garanterar din anonymitet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden