Hallands Nyheter

Fakta: Fakta: Vanvård av barn- och fosterhems­placerade barn

-

I juni 2006 tillsattes en särskild utredare av regeringen med uppgift att granska övergrepp och vanvård inom de sociala barnavårde­n. Utredninge­n var en följd av att drabbade personer trätt fram i media och berättat om sina erfarenhet­er från barnoch fosterhem. Avgörande i sammanhang­et var bland annat journalist­en Thomas Kangers dokumentär ”Stulen barndom”, som sändes i SVT 2005.

Minst 250 000 barn beräknas ha varit placerade i fosterhem eller på institutio­n under perioden 1920–1995.

Vanvårdsut­redningen ledde i sin tur fram till den statliga ersättning­snämnden. Dit kunde den som utsatts för övergrepp under perioden 1920–1980 vända sig för att få ersättning. 5 285 ansökninga­r kom in och i 46 procent av fallen beviljades ersättning­en på 250 000 kronor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden