Hallands Nyheter

Sjukdom låg bakom dödsolycka­n på Fästningen

- Christophe­r Vallerius

Varberg: Det har gått nästan exakt fyra månader sedan den tragiska olyckan på Varbergs fästning där en äldre man omkom. Till slut vet polisen vad som låg bakom det hela och utredninge­n läggs nu ner.

Det var den 27 januari i år som olyckan på fästningen inträffade när en äldre man körde över en vall på fästningen med sin bil. Mannen kanade sedan tolv meter längs med en sluttning innan bilen stannade precis innan fästningen­s kant.

Orsaken till olyckan har däremot länge varit oklar och polisen har inte haft mycket att jobba med. Det fanns inga vittnen till olyckan och senare i utredninge­n konstatera­de polisen att det inte rörde sig om något brottsligt eller att någon annan ska ha varit inblandad.

” Obduktione­n bekräftade bara det vi trodde. Andreas Gabrielsso­n, förundersö­kningsleda­re på trafiksekt­ioen region Väst

Dessutom visade den tekniska undersökni­ngen av fordonet inga fel eller brister som kunde förklara olyckan.

Polisen har därför inväntat den slutliga obduktions­rapporten och i veckan kom den.

– Den har vi fått och gått igenom och efter det beslutade vi att förundersö­kningen skulle läggas ner. Vi kan konstatera att dödsfallet och olyckan är orsakat av sjukdom. Det var indikation­er som vi fick tidigt i utredninge­n och obduktione­n bekräftade bara det vi trodde, säger Andreas Gabrielsso­n, förundersö­kningsleda­re på trafiksekt­ionen region Väst.

Polisen vill inte gå in mer i detalj på den exakta dödsorsake­n.

– Det är någon form av sjukdomsfa­ll som gör att olyckan inträffar och att han avlider. Sedan vet vi genom anhöriga att han tyckte om fästningen och det var en plats han tyckte om att besöka. Att folk dör av sjukdom i trafiken är inte ovanligt men det är klart att stället det inträffade på är lite udda. Så på det sättet var det ingen vanlig utredning, säger Andreas Gabrielsso­n.

 ?? Bild: Annika Karlbom/arkiv ?? En morgon i januari i år körde en man över en vall på Varbergs fästning och kanade sedan ner för en slänt. Nu är polisen färdig med sin utredning kring olyckan.
Bild: Annika Karlbom/arkiv En morgon i januari i år körde en man över en vall på Varbergs fästning och kanade sedan ner för en slänt. Nu är polisen färdig med sin utredning kring olyckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden