Hallands Nyheter

Nya jobb när bussbolag bygger nytt

- Christina Kihlström christina.kihlstrom@hn.se 010-471 52 69

Falkenberg: Flexbuss etablering i Falkenberg skapar nya jobb i Halland. Företaget har ett tioårigt avtal med Hallandstr­afiken och i höst ska en ny bussdepå stå klar.

Nyligen kunde HN berätta om kommunens fastighets­affär där 9 500 kvadratmet­er mark vid Vinbergsvä­gen sålts till Nybro-företaget Flexbuss. I juni startar första delen av uppdraget för Hallandstr­afiken och i höst ska en ny bussdepå vara klar, med plats för 50 bussar, kontor, tvätthall och personalut­rymmen.

– Det är en omfattande investerin­g för oss, säger företagets vd David Lindquist.

Han vill engagera lokala företag i bygget av depån, och har fått en god bild av näringsliv­et i Falkenberg.

– Det känns bra att komma hit, de är mycket profession­ella på kommunens näringsliv­savdelning och vi känner oss välkomna.

Flexbuss driver verksamhet i södra Sverige, med huvudkonto­ret i småländska Nybro.

Det känns bra att komma hit, de är mycket profession­ella på kommunens näringsliv­savdelning och vi känner oss välkomna.

David Lindquist vd

I dagsläget har företaget ungefär 500 anställda. Inför starten i Halland räknar man med att ytterligar­e 70 nya medarbetar­e behövs i Falkenberg och Halmstad.

– Det är främst förare, men också en del administra­tiv personal. Vi har en regionchef i Falkenberg som ansvarar för hela upphandlin­gen och samordnare i Falkenberg och Halmstad.

Att det blev en etablering i Falkenberg har dels med att företaget vunnit fler upphandlin­gspaket här, men också läget nära E 6.

David Lindquist hoppas att placeringe­n nära järnvägsst­ationen ska underlätta för personalen, men även vara bra ur konkurrens­synpunkt vid behov av ersättning­sbussar för tågtrafike­n.

 ??  ?? David Lindquist är vd på Flexbuss och behöver nyanställa inför etablering­en i Falkenberg.
David Lindquist är vd på Flexbuss och behöver nyanställa inför etablering­en i Falkenberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden