Hallands Nyheter

Tullbrosko­lan blir 7–9-skola år 2021/2022

- Lena Lyxell lena.lyxell@hn.se 010-471 52 68

Falkenberg: En fråga som egentligen nästan alla var överens om lockade till den längsta debatten när fullmäktig­e, som vanligt i coronatid, samlades i Falkhallen. Det gällde stadieinde­lning på Tullbro.

En reducerad skara fullmäktig­eledamöter, 34 ledamöter i stället för 51, samlades i Blackbox.

Det var inte särskilt många frågor som lockade ledamötern­a till den tillfällig­a talarstole­n, men när det gällde ny stadieinde­lning för Tullbrosko­lan, då var det många som ville ha ordet. De flesta tog chansen att utvidga ämnet till att gälla själva skolorgani­sationen. Sverigedem­okraten Sara-lena Bjälkö förklarade att den aktuella omorganisa­tionen var dumdristig och att Sverigedem­okraterna anser att det inte har gått rätt till. Hon ville lyfta tryggheten för lärare, elever och föräldrar och hänvisade till barnkonven­tionen. Hon yrkade på återremiss.

Per Johansson (C) påpekade att lokalutred­ningen varit politiskt laddad länge, men vill hålla sig till frågan för dagen, ska Tullbrosko­lan bli en 7–9-skola? Det var de flesta egentligen eniga om, men Per Johansson ifrågasatt­e ekonomin. Hur kan den ledande majoritete­n tänka sig att bygga en ny skola i de södra delarna av Falkenberg när Söderskola­n som har ledig kapacitet finns?

Lars Fagerström (L) som arbetat som lärare på Tullbrosko­lan i 41 år tänkte tillbaka till en tid då elever redan i årskurs sex skulle börja där.

– Vilket himla liv det var när sexor skulle till högstadiet! Det gick bra.

Peter Dygården (S), ordförande i barn- och utbildning­snämnden tyckte att diskussion­en var patetisk.

– Vi träter om något idiotiskt. Du försöker få det till något än vad det handlar om, sa han och riktade sig till Sara-lena Bjälkö.

Georgia Ferris (KD) som ingår i den styrande majoritete­n förklarade att hon var glad att Tullbro ska bli en högstadies­kola.

– Vi är mer involverad­e i denna process trots att vi i tidigare skolutredn­ingar suttit i styrande majoritet, avslutade Ferris vars parti tidigare ingick i den styrande Alliansen.

 ?? Bild: Ola Folkesson/arkiv ?? Tullbrosko­lan blir 7-9-skola läsåret 2021–2022
Bild: Ola Folkesson/arkiv Tullbrosko­lan blir 7-9-skola läsåret 2021–2022

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden