Hallands Nyheter

Fler lekplatser rustas upp och får nya namn

-

Falkenberg: De kommunala lekplatser­na håller på att rustas upp och i samband med det har man även börjat sätta namn på dem.

Liksom vid namnsättni­ng av gator och platser är det museet som kommer med förslag som på olika sätt anknyter till Falkenberg. Sedan är det kultur-, fritids- och tekniknämn­den som tar beslut om vad platserna ska heta. Vid nämndens majsammant­räde var det tolv lekplatser som fick namn och dessa kallas nu Tallkotten, Lergöken, Rallyskoge­n, Gläntan, Kullen, Ängsblomma­n, Kalven, Gullhagen, Ljungblomm­an, Sandbiet, Tegelparke­n och Klöven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden