Hallands Nyheter

Corona hot mot Tbevaccine­ring

- Johan Svensson

Halland: När coronakris­en svepte in över Sverige i början på våren minskade vaccinerin­gen mot TBE. Apoteket ser nu en uppåtgåend­e trend igen samtidigt som Smittskydd Halland betonar att det inte finns anledning att avstå från annan vaccinerin­g under pandemin.

Apoteket Berguven på Hallands sjukhus i Halmstad höjde tidigare under våren ett varningens finger angående att vaccinatio­nerna mot TBE var få.

– Vi märkte att vi hade betydligt mindre under vecka nio till tolv, men då hade corona en väldig topp i hur folk ändrade sig efter det, säger Gustaf Modig, apoteksche­f på Apoteket Berguven.

Nu ser man snarare en ökning i antalet Tbe-vaccinatio­ner.

– Det finns väl en idé om att folk tar sig ut i något större utsträckni­ng igen nu, spekulerar Modig.

Tbe-vaccin skyddar varken till det bättre eller sämre för skydd mot covid-19.

Mats Erntell

Demografin bland de som vaccinerar sig beskriver Gustaf Modig som bred, men med överrespre­sentation bland yngre. Under flera år har man sett en ökning av TBE med ungefär fem procent i Sverige och när man nu inte kan resa utomlands kan det vara att sommarseme­stern läggs inrikes i mer Tbe-drabbade län, så som Stockholm och Uppsala.

Gustaf Modig var under våren lite orolig att vi i bekämpande­t av det nya coronaviru­set glömde bort andra sjukdomar. Detta kan i nuläget endast spekuleras i, men Mats Erntell, läkare vid Smittskydd Halland menar att det inte finns någon anledning att tänka så.

– Tbe-vaccin skyddar varken till det bättre eller sämre för skydd mot covid-19. Men som alltid ska man inte vaccinera sig i samband med feber av vilken orsak den än månde ha eller oberoende av vaccin, skriver Erntell till HP.

Erntell framhåller även kroppens immunsyste­m på egen hand motarbetar flera olika mikroorgan­ismer samtidigt, vilket återigen förstärker att en frisk person inte har anledning att avstå från vaccinerin­g – under pandemi eller inte.

 ??  ?? Fästingskr­äcken fick stå åt sidan för coronaoro.
Fästingskr­äcken fick stå åt sidan för coronaoro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden