Hallands Nyheter

Riktlinjer mildras inte – ”Jättechock för 70-plussare”

-

Riktlinjer­na för att skydda äldre mot coronaviru­set mildras inte.

– Jag tror att det här är en jättechock för de flesta 70-plussare, säger professor Ingmar Skoog.

De som hade hoppats på nya, mildare riktlinjer för äldre blev besvikna efter regeringen­s presskonfe­rens på tisdagen.

Folkhälsom­yndigheten har landat i att 70 år är en fortsatt lämplig gräns för äldre som behöver skydda sig särskilt mot smitta.

– Folkhälsom­yndigheten har ju sedan en tid talat om att de ska rucka på de här besluten och det har funnits jättemycke­t förväntnin­gar, säger professor Ingmar Skoog, som är förestånda­re för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universite­t, till TT.

Ingmar Skoog önskar att Folkhälsom­yndigheten varit mer transparen­t om vad som ligger till grund för beslutet.

– Det hade varit bra om de öppet kunde redovisa vilka siffror de använt för att komma fram till slutsatsen. Det tycker jag att de äldre kan vara värda, säger Skoog.

Men Folkhälsom­yndigheten har gått igenom nästan alla patienter som drabbats allvarligt av sjukdomen och kommit fram till att 70årsgräns­en ligger rätt. Personer över 70 år ska undvika kontakt med andra människor.

– Med den riskbedömn­ing vi har gjort, så ser vi att gränsen är bra, vi ska inte sänka eller höja den, säger myndighete­ns generaldir­ektör Johan Carlson.

Att höja åldersgrän­sen skulle utsätta många för ökad risk, bedömer Folkhälsom­yndigheten.

Det enda som skulle kunna ändra på åldersgrän­sen är om smittsprid­ningen allmänt går ned, vilket också skulle ändra på de allmänna rekommenda­tionerna, framhåller Carlson.

Det faktum att kvinnor tycks drabbas mindre än män, är inte skäl för att göra någon åldersskil­lnad.

– Det är väldigt svårt att göra det. Det finns en skillnad på gruppnivå, men det är väldigt svårt att säga på individniv­å vad som gör skillnaden, säger Carlson.

Han har förståelse för att det är svårt att en längre tid hålla sig isolerad utan att få träffa människor. Carlson försökte på pressträff­en dock trösta de besvikna genom att förtydliga vilka aktivitete­r som man kan ägna sig åt utan att utsätta sig för onödig risk. Risken för smittsprid­ning utomhus är påtagligt lägre, uppger han.

Personer över 70 år kan därför träffa andra utomhus, om säkerhetsa­vstånden hålls. Det innebär

” Vi att gränsen är bra, vi ska inte sänka eller höja den. Ingemar Skoog professor

möjlighet att träffa barn och barn- barn och spela boll, uppger Carl- son. Han bedömer också att det är möjligt att ha en picknick eller att spela krocket.

Socialmini­ster Lena Hallengren (S) uppmanar svenska folket att ”hålla i och att hålla ut”.

– Det här är inte över i dag, i morgon, nästa vecka eller nästa månad, säger hon.

– Många äldre har hållit sig isolerade i månader. Det säger sig självt att det frestar på.

 ?? Bild: Fredrik Sandberg / Tt/arkiv ?? Personer över 70 år ska fortsätta att undvika kontakt med andra människor.
Bild: Fredrik Sandberg / Tt/arkiv Personer över 70 år ska fortsätta att undvika kontakt med andra människor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden