Hallands Nyheter

Skåne chockade över danskt avloppsuts­läpp

-

Miljö: Att Köpenhamn på fem år släppt ut 35 miljarder liter orenat avloppsvat­ten i Öresund chockerar miljödirek­tören på Skånes länsstyrel­se.

Det är 25 gånger så mycket som från städerna på den svenska sidan av sundet.

Miljödirek­tören på Länsstyrel­sen Skåne, Annelie Johansson, kallar de danska siffrorna som danska TV2 publicerat extrema.

Att Köpenhamn på fem år släppt ut 35 miljarder liter orenat avloppsvat­ten i Öresund chockerar miljödirek­tören på Skånes länsstyrel­se.

Utsläppssi­ffran för Köpenhamn gäller 2014–2018. (TT)

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden