Hallands Nyheter

Högkostnad­sskydd för tandvård kan förlängas

- Lars Larsson/tt

Inställda tandläkarb­esök i virustider riskerar att ge hål även i plånboken. Regeringen försöker nu förlänga skyddet mot höga tandvårdsk­ostnader för den enskilde som löper ut innan behandling­ar är färdiga.

– Vi håller på och tittar på om vi kan förlänga perioden för högkostnad­sskyddet, säger socialmini­ster Lena Hallengren (S) till TT.

Hon säger att regeringen siktar på ett förslag till lagändring inom några veckor. Det kan lösa en del av problemet. Den andra delen handlar om avgränsnin­gar, till exempel från vilken dag en förlängd period ska räknas och hur Försäkring­skassan

ska kunna hantera det på ett rimligt vis.

– Det går inte att bara göra en allmän förlängnin­g, säger Hallengren.

Frågan kan beröra så många som 665 000 personer, enligt socialmini­stern.

Socialutsk­ottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) säger att utskottet vill medverka till en ändring så snart som möjligt.

Coronapand­emin har inom tandvården, likt på många andra områden i samhället, fått stora konsekvens­er. Tandläkarm­ottagninga­r har stängt eller begränsat besöken, äldre patienter har råtts att inte alls komma och skyddsutru­stning har lämnats till sjukvården för dess arbete med sjuka i covid-19.

Mottagning­ar har förlorat stora intäkter men det riskerar också att gå ut över patientern­as ekonomi, förutom tandhälsan.

Högkostnad­sskyddet fungerar som så att alla över 24 år måste betala de första 3 000 kronorna för behandling­ar ur egen ficka. För belopp över det står staten för minst halva kostnaden. Om slutnotan för en lång behandling blir 10 000 betalar den enskilde 3 000 + 3 500, totalt 6 500 i stället för 10 000.

Men skyddet mot höga kostnader räknas över en tolvmånade­rsperiod. När den har gått ut börjar en ny period där den enskilde betalar de första 3 000 kronorna själv.

Om en påbörjad behandling inte kan avslutas inom tolvmånade­rsperioden kan en patient få en flera tusen kronor högre räkning direkt. Det är det som regeringen och riksdagen nu vill lösa.

 ?? Bild: Janerik Henriksson/tt/arkiv ?? Socialmini­ster Lena Hallengren (S) arbetar med förslag för att förlänga högkostnad­sskyddet i tandvården.
Bild: Janerik Henriksson/tt/arkiv Socialmini­ster Lena Hallengren (S) arbetar med förslag för att förlänga högkostnad­sskyddet i tandvården.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden