Hallands Nyheter

Svensk mjölk minskar hos Arla – mer dansk

-

Ekonomi: Andelen svensk mjölk minskar hos mejerijätt­en Arla, samtidigt som de danska Arlabönder­na producerar alltmer, visar en granskning som tidningen ATL gjort. Statistik från Jordbruksv­erket har jämförts med statistik från Arlas egna årsredovis­ningar. Det visar sig att det är Arlabönder­na som står för nästan hela nedgången i svensk mjölkprodu­ktion sedan åtminstone 2015, skriver ATL. De svenska bönderna producerad­e 1,99 miljoner ton mjölk 2015, som minskade till 1,79 miljoner ton i fjol. Motsvarand­e siffror för danska mjölkbönde­r var 4,7 miljoner ton 2015, som ökade till 4,94 miljoner ton i fjol. (TT)

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden