Hallands Nyheter

Belgiska dödstal går ner – men hösten oroar

Även Belgien missade skyddet av äldreboend­en i början av coronakris­en. Nu är läget bättre – men oron är stor inför hösten. – Vi är rädda för en ny uppgång, säger Steven Van Gucht, Belgiens Anders Tegnell, som inte tycker att Sverige gjort så annorlunda.

- Wiktor Nummelin/tt

I de nästan ödsligt tomma Eu-kvarteren i Bryssel är det ekande tomt även i salen där Belgiens coronaexpe­rter håller sin dagliga presskonfe­rens.

Här får bara experterna och teckentolk­arna vara. Journalist­kåren får följa sändningen på distans och ställa sina frågor via webben. Eller vänta i solskenet utanför.

Ändå finns en känsla av optimism i luften.

– Just nu är jag ganska positiv. Siffrorna ser bra ut. Vi är definitivt i slutänden av epidemin. Dödstalen har gått ner, sjukhusen klarar sig ganska bra och trycket har minskat, säger virologen Steven Van Gucht till TT efter presskonfe­rensens slut.

Han är en av Belgiens dubbla motsvarigh­eter till svenske statsepide­miologen Anders Tegnell. Dag efter dag har flamländsk­e Van Gucht tillsamman­s med en kollega från landets fransktala­nde del radat upp statistik och förklarat strategier om covid-19.

Vi får dagligen in 250–300 nya smittade och det verkar inte gå ner särskilt snabbt.

Steven Van Gucht

Oftast har det varit tunga besked. Belgien har ungefär lika många invånare som Sverige, men mer än dubbelt så många döda, över 9 300.

Bara San Marino har fler döda per invånare än Belgien.

En förklaring är att landet redan från början räknat in alla som dött på äldreboend­en. Och det är många – mer än vartannat dödsfall totalt.

– Vi underskatt­ade riskerna i början. Vi förstod att det fanns risker för äldreboend­en, men det enda som egentligen gjordes var att vi förbjöd besök, berättar Van Gucht.

Omsvängnin­gen kom sedan sjukdomen spritts till mer än hälften av landets äldreboend­en.

– Vi förstod att vi måste göra mycket mer och utbilda personalen bättre, för många av dem är inte vana vid den här typen av kriser. Nu får de stöd från sjukhusen och läkare. De har fått bättre tillgång till skyddsutru­stning och masker.

Vi har dragit i gång ett stort projekt för att kunna testa på alla äldreboend­en och systematis­kt testa både de boende och personalen. Och just nu är läget under kontroll, säger Van Gucht.

Belgien har nu en märklig sommar framför sig, utan massevenem­ang, konserter och fotbollsma­tcher. Och trots att virologern­a är nöjda med utveckling­en just nu är oron fortfarand­e stor över vad som komma skall.

– Vi är rädda för en ny uppgång om några veckor eller några månader, för viruset finns fortfarand­e här. Vi får dagligen in 250–300 nya smittade och det verkar inte gå ner särskilt snabbt. Hösten och vintern riskerar att bli en svår period, säger Steven Van Gucht i Bryssel.

 ??  ?? Med över 9 000 döda i covid-19 är Belgien ett av de länder som drabbats värst av coronapand­emin.
Med över 9 000 döda i covid-19 är Belgien ett av de länder som drabbats värst av coronapand­emin.
 ?? Bild: Francisco Seco/tt/ap/arkiv Bild: Viktor Nummelin/tt/ap/arkiv Bild: Francisco Seco/tt/arkiv ?? ån mitten av maj tillåts återigen
Belgiens hårfrisöre­r att hålla pet. Munskydd krävs dock på både anställda och kunder.
Virologen Steven Van Gucht är en av Belgiens två motsvarigh­eter till svenske Anders Tegnell.
Bild: Francisco Seco/tt/ap/arkiv Bild: Viktor Nummelin/tt/ap/arkiv Bild: Francisco Seco/tt/arkiv ån mitten av maj tillåts återigen Belgiens hårfrisöre­r att hålla pet. Munskydd krävs dock på både anställda och kunder. Virologen Steven Van Gucht är en av Belgiens två motsvarigh­eter till svenske Anders Tegnell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden