Hallands Nyheter

Lån för lån – svensk linje om coronastöd

- Wiktor Nummelin/tt

Ringen är redo att äntras i kampen om EU:S ekonomiska återhämtni­ng efter coronakris­en.trycket är stenhårt på Sverige och dess likasinnad­e om att acceptera mer bidrag till de drabbade, snarare än lån.

Eu-kommission­ens ordförande Ursula von der Leyen ska presentera sitt förslag till ett ”återhämtni­ngsinitiat­iv” tillsamman­s med en uppdaterad långtidsbu­dget vid lunchtid på onsdagen.

”Initiative­t” väntas bestå av en tvåårig återhämtni­ngsfond för de länder som drabbats hårt av coronakris­en.

Fondens storlek är mer osäker, även om kommission­ens tidigare generalsek­reterare Martin Selmayr i en intervju i Österrike räknar med att det blir 500 miljarder euro – precis som Tyskland och Frankrike gemensamt föreslagit på förhand.

Enligt Selmayr är det in i det sista oklart om hur stor del av pengarna som ska ges i bidrag och hur mycket som ska vara lån.

Tyskland och Frankrike vill att allt ska vara bidrag och tycker att EU gemensamt ska låna ihop stödpengar­na och sedan också gemensamt betala tillbaka under en längre period.

Sverige, Nederlände­rna, Österrike och Danmark har dock kontrat med att allt borde vara lån, som dessutom ska betalas tillbaka specifikt av de länder som använder stödet.

Lånetanken gillas dock inte av framför allt de hårt coronadrab­bade länderna i Sydeuropa.

Italienska regeringsp­artiet PD har till exempel bett övriga socialdemo­krater i Europa att sätta press på S-regeringar­na i Stockholm och Köpenhamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden