Hallands Nyheter

Fakta: Budget och återhämtni­ng

-

Eu-kommission­en ska på onsdagen presentera sitt förslag till ett återhämtni­ngsinitiat­iv för coronakris­ens ekonomiska effekter. Stödet väntas ligga på minst 500 miljarder euro, även om Eu-parlamente­t krävt ända upp till 2 000 miljarder. Ett stort tvisteämne är hur mycket som ska vara rena bidrag och hur mycket som ska ges i lån och i så fall enligt vilka villkor.

Samtidigt väntar ett reviderat förslag till ny långtidsbu­dget för åren 2021–2027. Kommission­ens gamla förslag motsvarar 1,13 procent av Eu-ländernas samlade bruttonati­onalinkoms­t (BNI). Sverige, Nederlände­rna, Danmark och Österrike har hittills sagt nej till förslaget och krävt att det måste räcka med 1,0 procent.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden