Hallands Nyheter

Hundratals talibaner släpps i Afghanista­n

- TT-AFP

Omkring 900 fängslade talibaner släpptes under tisdagen, enligt afghanska myndighete­r. Regeringen uppmanar samtidigt talibanern­a att förlänga det tillfällig­a eldupphör som är inne på sin tredje och sista dag.

Eldupphöre­t utlystes av talibanern­a i söndags inför den muslimska högtiden id al-fitr. Regeringen svarade med löften om att släppa upp till 2 000 fängslade talibaner.

En första grupp om 100 fångar släpptes i måndags och under tisdagen släpptes ytterligar­e 900. Omkring 600 av dem frigavs från Bagram-fängelset nära huvudstade­n Kabul.

De frisläppta fångarna har skriftlige­n lovat att inte återvända till slagfältet, men Qari Mohammadul­lah tänker fortsätta slåss om de utländska styrkorna stannar.

– Vi vill inte att utlänninga­rna stannar längre i vårt land. De måste lämna omedelbart, säger han.

Talibanern­as talesperso­n Suhail Shaheen skriver på Twitter att frisläppan­dena är ”bra framsteg”.

Han skriver vidare att ett betydande antal tillfångat­agna ur de afghanska säkerhetss­tyrkorna ska friges, men nämner inte när det ska ske.

Hittills har eldupphöre­t, det andra i sitt slag under den 19 år långa konflikten, respektera­ts med några få undantag runt om i landet, enligt regeringsf­öreträdare.

Det har väckt hopp om en mer långsiktig vapenvila som kan bereda väg för fredssamta­l mellan talibanern­a och regeringen.

– Om talibanern­a är redo att förlänga eldupphöre­t så är vi det också, säger Javid Faisal, talesperso­n för landets nationella säkerhetsr­åd.

 ?? Bild: Rahmat Gul/tt/ap/arkiv ?? Frisläppta talibaner på en buss.
Bild: Rahmat Gul/tt/ap/arkiv Frisläppta talibaner på en buss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden