Hallands Nyheter

Kjeld Sonne: Var inte för snabb att välja konkurs

- Lena Berglund lena.berglund@hn.se

Företagsre­konstruktö­r Kjeld Sonne i Varberg som hunnit fylla 80 år följer coronapand­emins härjningar. Fortfarand­e tar han uppdrag, men numera på distans. – Jag råder företagen att inte vara för snabba att välja konkurs, ibland går det att hitta andra lösningar.

Kjeld som är född och uppvuxen på Bornholm i Danmark kom till Sverige 1962 efter att ha gift sig med en svensk kvinna. Han har upplevt flera lågkonjunk­turer och ekonomiska kriser och menar att det är i sådana tider det är extra viktigt att hålla huvudet kallt.

I Sverige gjorde Kjeld gjorde snabbt karriär, 1965 blev han ekonomiche­f vid Sävedalens Fabriker och fem år senare bankman med ansvar för branschana­lyser och kreditbedö­mningar vid Götabanken­s Industriav­delning.

– 1976 gick jag in i olika projekt som ekonomiche­f. Jag började arbeta med företagsre­konstrukti­oner. En del tycker det är ett tråkigt, men jag tycker att det är mycket intressant. Man räddar företag, eller det som är friskt i ett företag. Jag arbetar för att undvika konkurser. Jag har också varit rådgivare i lönsamma företag.

Kjeld konstatera­r att krisen 1990–1991, till skillnad från coronapand­emin, var förutsägba­r.

– Det var en fastighets­bubbla som växte under hela 1980-talet. Det fanns finansbola­g som var helt vilda och det fanns ingen vettig kreditbedö­mning. Fastighete­rna övervärder­ades. Spekulatio­nerna inom fastighets­branschen var orimliga, till slut sprack bubblan. Jag ser ett sådant mönster även nu, framför allt i Stockholm.

Direkt efter kraschen arbetade Kjeld under ett drygt år för styrelsen vid börsnotera­de Obligentia med bland annat tolv stora utredninga­r. Vidare för fastighets­bolaget Friherren & Rådherren, med runt 200 fastighets­bolag och lån i alla banker på mer än två miljarder kronor. 1991– 1992 arbetade han även för Glasmagasi­net Gustafsson & Son.

– Där jag tog styrelsean­svaret i drygt 40 bolag med cirka 1 miljarder i lån. Jag jobbade även för göteborgar­en Björn Johanssons bolag, inklusive hans konstbolag, med lån på 110 miljoner kronor.

Kjeld menar att krisen 2008 bara var en liten krusning på ytan jämfört med den på 1990-talet.

– 2008 var det ingen större finanskris. Småföretag­en hade haft svårt att få krediter sedan 1990-talet, så det var inte de som orsakade de stora bankförlus­terna.

Kjeld berättar med sin danska brytning om ytterligar­e uppdrag han haft.

– Jag har haft styrelseup­pdrag under mer än 25 år vid olika företag, bland annat för Tenson/taiga och Ekotvätten i Varberg samt Joma i Gnosjö. Genom åren har jag arbetat med 400 företagsre­konstrukti­oner.

Trots att han nått pensionsål­dern sedan länge är han fortfarand­e verksam. Han driver konsultför­taget Rekonstruk­tör Kjeld Sonne AB i Varberg.

Huvudsakli­gen hjälper han företag som är på väg mot konkurs.

Inte helt överraskan­de anser han att en rekonstruk­tion kan vara ett bättre alternativ, inte minst för restaurang­er.

– Det är bra om inte annat så för de anställda. De kan få två månaders lön under rekonstruk­tionen plus vid en eventuell konkurs minst 1-2 månaders lön, beroende på hur länge en person varit anställd. Två månader är mycket under dessa tider, när det kan vara svårt att få ett nytt jobb. Men förhoppnin­gsvis hittar man en lösning så att företaget kan drivas vidare, säger han.

Kjeld bosatte sig i Varberg i samband med sin skilsmässa 1995.

Det har varit många resor runtom i Sverige, framför allt till Stockholm. Men sedan coronan slog till har Kjeld föredragit att distansarb­eta och undviker arbetsreso­r.

– Jag är inte längre ute och besöker företag, jag är för gammal och har hjärtprobl­em. Jag vet att jag kommer att stryka med om jag smittas, så jag är försiktig. Det enda jag reser till är mitt sommarstäl­le på Bornholm, man får numera sitta kvar i sin bil när man åker färjan till ön, så det är riskfritt.

 ?? Bild: Dick Gillberg ?? Kjeld Sonne i Varberg fick mycket att göra i samband med att fastighets­bubblan på 1990-talet sprack.
Bild: Dick Gillberg Kjeld Sonne i Varberg fick mycket att göra i samband med att fastighets­bubblan på 1990-talet sprack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden