Hallands Nyheter

Skidskytte­t följer skidorna – vill stoppa fluorvalla

Internatio­nella skidförbun­det (Fis) vill fasa ut fluorvalla­n för att förhoppnin­gsvis kunna förbjuda den helt till säsongen 2022-2023. Internatio­nella skidskytte­förbundet (IBU) är inställda på att följa efter. – Vi har en klar inriktning att följa samma li

-

Fis tog beslutet om att förbjuda högfluorer­ade ämnen i valla redan i november förra året. Då sade man att beslutet skulle gälla från och med kommande säsong, 2020-2021.

Skidförbun­det har sedan tvingats skjuta på förbudet eftersom tillförlit­liga testmetode­r saknats.

Och ett totalförbu­d direkt blir det inte. I stället kommer man att införa gränsvärde­n för hur mycket fluor skidåkarna får ha under skidorna. Gränsvärde­na ska sänkas till säsongen 2021-2022 med förhoppnin­gen att vara på noll 2022-2023, meddelade Fis under måndagen.

Från skidskytte­ts håll, där fluor också används flitigt, var man däremot inte lika snabba med att ropa ut ett totalförbu­d utan sade i höstas att man skulle utreda frågan närmare.

– Vi har varit tydliga med inriktning­en mot våra nationsför­bund men det är korrekt att vi inte tagit något beslut än. Vi har känt att vi behövt veta att vi kommer hitta en metod som vi kan använda (för att kontroller­a fluoranvän­dandet), säger Niklas Carlsson, generalsek­reterare på Internatio­nella skidskytte­förbundet (IBU).

I Tyskland har man funnit den metoden. Ett företag arbetar med att ta fram mätmetoder för att kontroller­a fluor i vallan och projektet är gemensamt mellan Fis och IBU.

Och nu är skidskytte­t redo att följa Fis.

– Vi har en klar inriktning att följa samma linje. Vi har styrelsemö­te den 6-7 juni där vi kommer diskutera frågan, säger Niklas Carlsson. Har ni samma mål som Fis, att ha totalförbu­d från säsongen 20222023?

 ??  ?? Sveriges Hanna Öberg och de andra skidskytta­rna får snart mindre fluor under skidorna.
Sveriges Hanna Öberg och de andra skidskytta­rna får snart mindre fluor under skidorna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden