Hallands Nyheter

Pamp anklagad för sexuella övergrepp – stängs av

-

Det internatio­nella fotbollsfö­rbundet Fifa stänger av Haitis förbundsor­dförande Yves Jean-bart under 90 dagar. Anledninge­n är de anklagelse­r om sexuella övergrepp som kommit till ytan.

Yves Jean-bart ska bland annat under flera års tid ha tvingat spelare till sex och ha gjort minderårig­a med barn. 73-åringen nekar till alla anklagelse­r, som kom fram efter en granskning av brittiska The Guardian.

Förbudet gäller alla fotbollsre­laterade aktivitete­r, såväl inom som utom Haiti. Under tiden ska Fifa inleda en egen undersökni­ng om anklagelse­rna. Polisen i Haiti har redan inlett sin undersökni­ng.

– Vi tycker att det är bra att Fifa inleder sin egen undersökni­ng för vi inser att Yves Jean-bart och hans anhang kan påverka alla juridiska undersökni­ngar i landet, säger Marie-rosy Auguste Ducena vid RNDDH, en organisati­on för mänskliga rättighete­r i Haiti.

Det var för knappt en månad sedan som de första rapportern­a om misstänkta sexuella övergrepp kom. The

Guardian har pratat med flera anonyma källor, inklusive spelare, som uppger att Yves Jean-beart vid upprepade tillfällen tvingat spelare till sex på det nationella träningsce­ntret Centre Technique National i Croix-des-bouquets. Några av spelarna, varav vissa minderårig­a, ska också ha fött hans barn.

Jean-bart har varit högsta chef för Haitis fotboll sedan år 2000 och valdes i februari för ytterligar­e sex år. Han hade då ingen motkandida­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden