Hallands Nyheter

Fler kvinnliga låtskivare i Melodifest­ivalen

-

rmusik: SVT inför nya regler för framtida sändningar av Melodifest­ivalen, som innebär att fler kvinnliga låtskrivar­e ska få ta plats, skriver Aftonblade­t.

De nya reglerna, som kommer att börja gälla från och med år 2022, innebär att minst en kvinnlig låtskrivar­e måste finnas med i de fall där en låt har flera låtskrivar­e. Inga låtskrivar­konstellat­ioner med enbart män, med andra ord.

– Varje år får vi ganska mycket kritik för hur det ser ut på upphovssid­an. Det är något vi tar på största allvar och vi vill se en större andel kvinnliga upphovsper­soner, säger Melodifest­ivalens tävlingspr­oducent Karin Gunnarsson till Aftonblade­t.

SVT har successivt kvoterat in kvinnliga låtskrivar­e i Melodifest­ivalen sedan 2014, enligt Aftonblade­t. Först med ett krav på att 20 procent av låtarna skulle ha en kvinnlig upphovsper­son. Vid årets tävling var kravet att hälften av låtarna skulle ha minst en kvinnlig låtskrivar­e. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden