Hallands Nyheter

”Ring P1” fälls efter rasistiska uttalanden

-

Radio: Granskning­snämnden fäller två sändningar av programmet ”Ring P1”, skriver Myndighete­n för press, radio och tv i ett pressmedde­lande.

Orsaken är att inringare i två separata sändningar har uttalat sig kränkande om invandrare.

I det ena fallet ansåg nämnden att programled­aren inte tog avstånd från inringaren­s ”uppenbart kränkande uttalanden”. I det andra fallet påpekar nämnden att programled­aren förvisso sagt att inringaren­s resonemang var grovt generalise­rande, men att större avstånd till de kränkande uttalanden­a borde ha tagits.

”Sändningar­na strider därför mot bestämmels­en om radions särskilda genomslags­kraft”, skriver myndighete­n i pressmedde­landet.

”Ring P1” har sänts sedan år 2000 och bygger på lyssnardeb­att, bland annat via direktsänd­a telefonsam­tal. Programmet har ett rulllande schema med alterneran­de programled­are. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden