Hallands Nyheter

Tone Ahlborg är tidningens nya sex- och relationse­xpert …

- Cecilia Bäcklund

Den nya relationse­xpert Tone Ahlborg blev provocerad av att så många småbarnsfö­räldrar går isär och bestämde sig för att i sin forskning ta reda på varför. Nu svarar hon på läsarnas frågor – som tacklar allt från tjatets inverkan på kärleken, orsaker till sexuell olust, och hur man som äldre får ett bra sexliv.

– Det roligaste i min roll som relations- och sexualrådg­ivare är när ett par, till exempel småbarnsfö­räldrar, hittar tillbaka till varann och inte behöver separera, utan lyckas åtgärda sin situation och fortsätta som en harmonisk familj ett antal år därefter, säger Tone Ahlborg.

Oavsett var på ålderstrap­pan man befinner sig innebär livet med stor sannolikhe­t olika typer av relationsr­elaterade utmaningar. Därför lanserar vi nu Frågelådan – där du som läsare kan få guidning av våra experter.

Tone Ahlborg är relations- och sexualrådg­ivaren som skrivit boken ”Lust och samliv genom hela livet”. Hon har en bakgrund som barnmorska, fil. doktor i folkhälsov­etenskap och föreläsare inom sexologi, och för henne har ligger utmaningar­na hos nyblivna föräldrar extra varmt om hjärtat.

– Som barnmorska blev jag väldigt intressera­d av vad föräldrask­apet gör med parrelatio­nen. Jag blev provocerad av att det var så många småbarnsfö­räldrar som gick isär i Sverige trots att vi oftast kan välja när och med vem vi vill ha barn och ska vara ett av världens mest jämställda länder när det kommer till exempelvis föräldrale­dighet, förklarar hon.

Därför började hon forska i just detta – hur ett par påverkas av att få barn tillsamman­s.

– Det är en stor omställnin­g att få barn och kärleksliv­et kan som bekant gå på sparlåga under de första åren när barnen är små. Det är ont om tid och alla är trötta. Forskning visar att vi ligger för lite med varandra och det är en av anledninga­rna till att par går isär. Men det blir bättre när barnen är större och det är otroligt viktigt att fortsätta prata med varandra och ta sig tid för sin partner även när familjen utökas, säger Tone Ahlborg.

Den största utmaningen för par i dag anser hon är allt som tar tid från det som är viktigast – att kommunicer­a med varandra. Sociala medier och det konstanta informatio­nsflödet kan göra oss mer distansera­de till dem vi har närmast.

– Jag önskar förhindra alla onödiga separation­er, som mest beror på att föräldrarn­a inte fått det stöd och den kunskap om till exempel god kommunikat­ion de kan behöva för att fungera bra både som föräldrar och kärlekspar­tners. En vanlig missuppfat­tning är att om paret är tillräckli­gt kära, så kan de läsa varandras tankar. En annan missuppfat­tning är att två individer i en parrelatio­n måste göra allt tillsamman­s och dela alla intressen och aktivitete­r även långt efter förälskels­efasen är slut. Det är bättre att fortsätta vara som två individer och göra olika saker. Då har vi ju mer att berätta för varandra när vi ses, säger Tone Ahlborg, och fortsätter:

– Det roligaste i min roll som relationso­ch sexualrådg­ivare är när ett par, till exempel småbarnsfö­räldrar, hittar tillbaka till varann och inte behöver separera, utan lyckas åtgärda sin situation och fortsätta som en harmonisk familj ett antal år därefter.

Tone Ahlborg har även en annan hjärtefråg­a som hon uppmuntrar läsarna att ställa frågor kring , nämligen sexlivet hos äldre.

– Många äldre har ett dåligt sexliv, helt utan anledning. Bara för att man kommit upp i åren betyder inte det att man inte ska få ha det bra även sexuellt, säger hon.

Vad ser du fram emot i kontakten med läsarna?

– Att kunna svara på deras frågor och ge dem något som berikar dem i deras relationer.

 ?? Bild: Mia Höglund ?? Tone Ahlborg är sexolog och relationsr­ådgivare. Hon svarar på läsarnas frågor varannan vecka.
Bild: Mia Höglund Tone Ahlborg är sexolog och relationsr­ådgivare. Hon svarar på läsarnas frågor varannan vecka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden