Hallands Nyheter

… och Stina Hindström svarar om föräldrask­ap

- Cecilia Bäcklund

Den inre kompassen är viktig, men för att få familjeliv­et att fungera tillfredss­tällande kan det ibland krävas stöttning utifrån. Psykologen Stina Hindström är vår nya expert på föräldrask­ap och hon svarar på läsarnas frågor och funderinga­r kring bland annat utveckling­en hos barn och hur man som förälder kan tänka och agera. – Ofta överskatta­r vi hur mycket små barn kan hålla i huvudet, säger hon.

– Det är svårt som förälder i dag att se att man är tillräckli­gt bra, säger Stina Hindström.

Tidningens nya föräldrask­apsexpert är legitimera­d psykolog med egen mottagning i centrala Göteborg och hon har lång erfarenhet av att jobba med socialtjän­st, psykiatri och skola.

I sitt yrke har hon mött många föräldrar och barn och vet att presssen på hur man ska vara som förälder kan bli stor – ibland för stor.

– Generellt sett strävar föräldrar efter att utöva ett demokratis­kt föräldrask­ap och finnas där för sina barn. Samtidigt är det extremt höga förväntnin­gar, både inifrån och utifrån, att lyckas med den sortens föräldrask­ap och samtidigt jobba heltid, ha fungerande relationer i övrigt och dessutom ett välskött hem.

Stina Hindström menar att det finns mer tankar kring föräldrask­ap i dag jämfört med ett eller ett par generation­er bakåt. Det i sin tur kan göra att man blir osäker och tappar tilltron till den egna inre kompassen.

– Vi har alla en intuitiv förmåga som vi är utrustade med, där vi vill skydda, stötta och peppa våra barn. Att lyssna för mycket på andra kan sänka självförtr­oendet hos en förälder till den grundlägga­nde förmågan.

Stina Hindström säger samtidigt, att trots att det är bra att lyssna på sin egen inre kompass, så kan man vid vissa tidpunkter i livet behöva stöd utifrån för att komma vidare kring specifika problem eller frågeställ­ningar.

– Det gäller att hitta en sund balans, ibland kanske man behöver resonera med en expert, ibland kanske man bara behöver tid för reflektion. Jag som psykolog kanske inte säger något som personen inte redan vet, men jag kan stärka personen i det som den tvivlar på.

Hon efterlyser över lag ett snällare klimat när det gäller föräldrask­apet i Sverige, då många kan vara snabba med att döma andras agerande kring sina barn.

– Det hade varit bra om alla kunde komma ihåg att de flesta gör så gott de kan. Det är omöjligt att förstå vilka utmaningar andra föräldrar har och vi ska vara försiktiga med att göra antaganden om varför en mamma eller pappa ger barnen mobilen i affären eller själva står med sin telefon på lekplatsen.

Förväntnin­garna på barnen i dag kan också vara orimliga, menar hon, speciellt när det kommer till yngre barn.

– Vår samtid i Sverige har väldigt höga krav på vad barn ska klara av när det gäller impulskont­roll, konsekvens­tänk, eget ansvar och att reglera känslor. Vi har en övertro till att kunna prata igenom saker med små barn. Ofta överskatta­r vi hur mycket de kan hålla i huvudet.

I sin roll som psykolog brinner Stina Hindström särskilt för detta, hur vi beter oss mot varandra, och vad man kan åstadkomma genom att se över sitt eget bemötande.

– Det gör väldigt stor skillnad om jag tänker att ett barn gör så gott det kan i stället för att tänka att barnet manipulera­r mig eller bara gör som det vill. Barn gör ju rätt om de kan, säger Stina Hindström.

Vad ser du fram emot i kontakten med läsarna?

– Det blir spännande att se vilka frågor som kommer och jag ser fram emot möjlighete­n att få ge eftertanke, liksom generella råd i vissa frågor, och öka kunskapen om till exempel utveckling­spsykologi, funktionsn­edsättning­ar och hur barn påverkas av skrämmande upplevelse­r.

 ?? Bild: Anders Ylander ?? Det gör väldigt stor skillnad om jag tänker att ett barn gör så gott det kan istället för att tänka att barnet manipulera­r mig eller bara gör som det vill, säger Stina Hindström, expert kring föräldrask­ap som besvarar frågor varannan vecka.
Bild: Anders Ylander Det gör väldigt stor skillnad om jag tänker att ett barn gör så gott det kan istället för att tänka att barnet manipulera­r mig eller bara gör som det vill, säger Stina Hindström, expert kring föräldrask­ap som besvarar frågor varannan vecka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden