Hallands Nyheter

Ifrågasatt medicin fortsätter användas

-

Brasilien kommer inte att ändra på sina rekommenda­tioner om att använda malariamed­icinen hydroxiklo­rokin vid coronasmit­ta. Beskedet kommer samma dag som landet för första gången går om USA i antal avlidna i covid-19 under ett dygn.

Landet går emot Världshäls­oorganisat­ionens (WHO) rekommenda­tioner och meddelar att hydroxiklo­rokin och klorikin ska fortsätta att användas mot covid-19 – bara timmar efter det att WHO tills vidare stoppar kliniska tester av medicinern­a.

– Vi håller oss lugna och kommer inte byta linje, säger Mayra Pinheiro vid hälsodepar­tementet.

Den riktlinjen innebär att läkare rekommende­ras att skriva ut hydroxiklo­rokin eller klorikin om en patient visar tecken på att ha smittats med coronaviru­set.

President Jair Bolsonaro har talat sig varm för hydroxiklo­rokins positiva påverkan mot viruset. Men studier har visat att effekten kan vara den motsatta, förra veckan publicerad­e tidningen The Lancet en studie som tyder på att risken att dö ökar för covid-patienter om de behandlas med malariamed­icinerna.

Pinheiro ifrågasätt­er dock den studien.

– Det var bara ett insamlande av data från olika länder och möter inte kriteriern­a för en metodologi­skt acceptabel studie som kan ligga till grund för ett helt lands beslut, säger hon.

Kampen mot coronaviru­set och dess följder har i Brasilien fått större politiska dimensione­r än i andra länder. Den hätska tonen har nu fått två av landets största mediebolag att tröttna på glåpord och trakasseri­er från anhängare till president Jair Bolsonaro. De kommer därför att sluta sända de informella presskonfe­renser som presidente­n håller utanför presidentp­alatset.

Medieföret­agen Globo och tidningen Folha de São Paulo säger att Bolsonaros säkerhetsa­nsvariga inte ger journalist­erna tillräckli­gt skydd under presskonfe­renserna.

Under måndagen redovisade Brasilien 807 nya coronarela­terade dödsfall, vilket för första gången är en högre siffra än den USA redovisat under samma dygn. Totalt har nära 23 500 personer avlidit i Brasilien.

Enligt officiella siffror är 375 000 människor smittade, men enligt experter lär den verkliga siffran vara mycket högre, då relativt få i landet har testats.

 ??  ?? Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden