Hallands Nyheter

Varför ska kvinnor ha sexlust efter klimakteri­et?

Tone Ahlborg svarar på frågor om sex och samlevnad

- Har du frågor till GP:S relationse­xperter? Mejla din fråga till fraga@gp.se Vänliga hälsningar! Tone Ahlborg

Vad är det egentligen som säger att kvinnor ska ha sexlust efter klimakteri­et? Om man ser till den biologiska aspekten så borde driften försvinna när kvinnan inte längre är fruktsam. Jag är själv 55 år och upplever att lusten nästan helt har försvunnit, med några välkomna undantag då och då.

Jag har sökt efter informatio­n på nätet men hittar väldigt lite om kvinnors lust efter menopaus. Det handlar mest om olika sätt att motverka torra slemhinnor och brist på lust.

Hälsningar, Annika

Hej Annika!

I motsats till eventuella negativa förväntnin­gar, så ökar ofta den sexuella lusten under tiden klimakteri­et varar. Detta är dels på grund av att det fria testostero­net ökar i blodet eftersom ett hormon som binder testostero­n och östrogen oftast minskar, dels eftersom en eventuell oro för ofrivillig graviditet kanske har försvunnit. Men efter 55 år är det inte så ovanligt att lusten minskar. Du skriver om några välkomna undantag – hur var det då? Lugnt och avslappnat? Lite romantiskt? Kanske du är mer beroende av omständigh­eterna nu? Men det är ju skillnad på lust och så kallad genital respons, det sistnämnda är hur din kropp reagerar på sexuell stimulerin­g. Har du lite torra slemhinnor blir de friskare av östrogen i tabletter eller lokal behandling. För gör det lite ont, när den genitala responsen dröjer eller uteblir, så försvinner ju lusten att ha samlag.

För oss lite äldre kvinnor kan det dröja längre innan vi reagerar på sexuell stimulerin­g som smekningar. För männen dröjer oftast utlösninge­n lite längre. Detta är en fördel för båda parter, för då är det troligare att kvinnan kan hinna uppleva orgasm, speciellt om parterna prövar olika samlagsstä­llningar. Med åldern blir det viktigare att ha gott om tid på sig för samlivet. Då kan det bli bättre och bättre!

Äntligen har ni tid att utforska varandra i lugn och ro och kanske hitta nya erogena zoner och pröva nya sätt att tillfredss­tälla varandra.

En del som blir förälskade sent i livet kan uppleva massor med sexuell lust och ett rikt samliv, så rent biologiskt är det inte ”kört”! Har du samma partner som tidigare, så fundera över hur ni kan förnya ert samliv. Kanske ska ni skaffa en spegel i sovrummet eller pröva att älska i duschen eller på mattan i vardagsrum­met, vilket kan kännas förbjudet och spännande.

En äldre kropp är mer känslig för trötthet, så då fungerar det kanske bäst att älska på morgonen, när båda är utsövda och fräscha. I alla åldrar är för övrigt trötthet den vanligaste orsaken till sexuell olust. Andra orsaker kan vara nedstämdhe­t eller depression, oro för ekonomin, och aggression och gräl är oftast avtändande. På samma sätt kan jobbet eller intensiv träning ta hela ens uppmärksam­het, så sexlusten får stå tillbaka. Men det kan bli en obalans i sexuell lust om detta bara gäller den ena partnern. Även sorg kan ge en period av sexuell olust, vilket är viktigt att partnern förstår och inte tolkar som avsaknad av varma känslor för honom/henne.

I perioder i livet har vi mindre sexuell lust och kan då finna tillfredss­tällelse och samhörighe­t i att bara kramas och umgås sensuellt. ”Vitsen” med att kvinnan ändå kan ha sexuell lust efter reprodukti­v ålder är förmodlige­n just denna samhörighe­t och välbefinna­ndet vi då kan uppleva. Hormonet oxytocin hjälper oss att känna gemenskap och att slappna av, och höjer dessutom smärttrösk­eln och stimulerar kroppens tillväxt. Det frisätts även då vi bara kramar någon vi tycker om, även ett barn eller en hund, och ökar då vårt välmående!

En del som blir förälskade sent i livet kan uppleva massor med sexuell lust och ett rikt samliv, så rent biologiskt är det inte ”kört”!

 ?? Bild: Robert Kneschke ??
Bild: Robert Kneschke
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden