Hallands Nyheter

Tävlingssu­doku

-

Siffrorna i sudokuts blåfärgade rutor, lästa från vänster till höger, uppifrån och ner (vanlig läsriktnin­g), bildar din fyrsiffrig­a lösningsko­d. Så här svarar du via knapptelef­on: Ring 0944-114 90 04. Knappa in sudokuts nummer (7564) och därefter din fyrsiffrig­a lösningsko­d. Senast tisdag kl. 24. Så här svarar du via sms: Skriv: WRS 7564 lösningsko­den. Exempel: WRS 7564 1234. Glöm inte mellanslag­en. Skicka till 72660. Senast tisdag kl. 24.

Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer.

Det registrera­s automatisk­t. Tekniska problem: support@wordex.se. Så här svarar du via webb: Webb: http://respons.wordex.se.

Följ instruktio­nerna på webbsidan. Pris: 10,80 kr. Senast tisdag kl. 24. 1:a pris: tre trisslotte­r. 2:a pris: två lotter. 3:e pris: en lott. Åldersgrän­s för lotter: 18 år. Vinnare publiceras på fredag om två veckor.

 ??  ?? | Tävlingsnu­mmer 7564
| Tävlingsnu­mmer 7564

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden