Hallands Nyheter

Hon anordnar unik simskola i trädgården

Heberg: Pandemin har satt käppar i hjulet för många simskolors verksamhet. Den tidigare landslagss­immaren Christine Rush valde att på egen hand start en simskola, om än i annorlunda format.

- Simon Persson

Falkenberg: När många simskolors verksamhet begränsats eller upphört på grund av pandemin valde Christine Rush att öppna simskola i trädgården.

Utanför Christine Rushs hus i Heberg bedrivs det just nu simskola. Christine kommer från en simmarfami­lj där pappan var landslagst­ränare och hon själv har simmat i landslaget. Sommaren i fjol och i år har hon flera gånger i veckan hållit i simundervi­sning.

– Många barn fick ingen simundervi­sning förra året på grund av pandemin. Kommunen ställde in och simskolor ställde in så jag tänkte ”jag kör”, säger Christine Rush.

Poolen är ungefär fyra meter lång och några få meter bred där fyra till fem barn simmar åt gången. Genom strömmar som bildas i vattnet kan man lära sig simma trots det lilla utrymmet

– Många tycker att detta funkar bättre än en vanlig simskola, de tycker det är bekvämare då det är mindre och blir mer personligt.

Många är tyvärr inte bekväma i vattnet, säger Christine Rush.

På grund av pandemin har flertalet simskolor ställt in sina verksamhet­er. Detta på grund av risken för smittsprid­ning. Trots detta har Christine Rush inte märkt av någon större coronaräds­la.

– Jag får faktiskt inte särskilt många frågor om risken för smittsprid­ning. Vi hade fler frågor under förra sommaren då viruset var relativt nytt. Dels är ju relativt många vaccinerad­e nu och samtidigt finns det regler från Folkhälsom­yndigheten att förhålla sig till.

Att simskolor ställt in eller genomför sina verksamhet­er i mindre skala har inneburit att simundervi­sningen har fått stryka på foten för många barn. En svag simkunnigh­et kan leda till flera negativa effekter där den yttersta är döden

genom drunkning. Enligt en preliminär rapport från Svenska livräddnin­gssällskap­et omkom 23 personer i Sverige under juni 2021 i drunknings­relaterade olyckor. I fjol under samma period omkom 26 personer.

– Att kunna simma är jättevikti­gt och speciellt nu under sommaren

hör vi alldeles för ofta om drunknings­olyckor, säger Christine Rush och fortsätter:

– I år är det många nybörjare här, flera än förra året, och det kan ju givetvis ha att göra med att simskolorn­a påverkats av pandemin. Problemet är ju att långt ifrån alla som inte har vanlig simskola kommer

hit eller någon annanstans och då blir simkunskap­en bristfälli­g, vilket kan få tragiska konsekvens­er.

Många tycker att detta funkar bättre än en vanlig simskola

Christine Rush

 ??  ??
 ??  ?? I poolen i Heberg pågår simundervi­sning.
I poolen i Heberg pågår simundervi­sning.
 ?? Bild: Simon Persson ??
Bild: Simon Persson
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden