Hallands Nyheter

Barn ska fredas från prat om könsidenti­ten

- Olle Hällnäs (SD)

Svar på ”Det handlar inte bara om sagostunde­r på ett bibliotek”

Politik. Komediante­n skriver i reklamen till dragqueen-eventet att sagoberätt­arna Lady Busty och Miss Shameless vill ge barn positiva queera förebilder som utmanar könsnormer­na och att barnen ska känna att alla har rätt att vara precis som de är. Deras namn är starkt sexualiser­ade och hör verkligen inte hemma i närheten av skattefina­nsierade sagostunde­r för småbarn, det tror jag faktiskt många kan hålla med om.

Dock inte Christoffe­r Bergenbloc­k (C) som verkar anse att sagostunde­r med dragqueens är någonting att uppmuntras och sträva efter. Det tycker inte vi då man kan få sköra barn att tro att de tillhör ett annat kön än det biologiska. Att denna typ av fokus på möjlighete­n att tillhöra ett annat kön än det man föds med skulle kunna leda till framtida problem, exempelvis könsdysfor­i, verkar inte bekymra Bergenbloc­k nämnvärt.

Socialstyr­elsen visar ett samband mellan sköra barn med psykiatris­ka diagnoser och könsdysfor­i, dessa verkar mer mottagliga till möjlighete­n att tillhöra ett annat kön än det biologiska. Hur förklarar man till exempel att fallen bland flickor mellan 13 och 17 år ökade med 1 500 procent mellan 2008 och 2018? Eller att drygt 70 procent av dem som utreds får en diagnos, trots att kunskapsun­derlaget är så skralt? Och hur förklarar man att diagnosern­a är dubbelt så vanliga i Stockholm som i till exempel Jämtland, mätt som andel av antalet unga, vilket barnläkare­n Mats Reimer var först med att uppmärksam­ma. Att anta att Stockholm har fler som uppmuntrar sköra barn att utmana könsnormer är inte helt orimligt.

Bergenbloc­k (C) behöver uppenbarli­gen förtydliga­nden kring vår inställnin­g till det fokus ditt parti Centerpart­iet verkar ha en besatthet kring, frågor om könsidenti­tet, sexualitet, normkritik och genuspedag­ogik. Vi anser att småbarn ska fredas från dessa ämnen. Varför ni vill prata om sex och sexualitet med småbarn, är något ni borde förtydliga för era väljare. Var nu ärlig mot dina väljare, Bergenbloc­k. Detta är i högsta grad en värderings­fråga för dig och ditt parti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden