Hallands Nyheter

Större chans för färdig station vid trafikstar­t

- Rebecka Kvint

Varberg: Med det försenade tunnelbygg­et följer att det nya stationshu­set kan bli färdigt till trafikstar­t i juli 2025.

Som HN rapportera­t tidigare kommer inte tågresenär­erna möta ett arbetsfrit­t stationsom­råde när Varbergstu­nneln tas i bruk – inte minst eftersom den nuvarande rälsen behövs fram tills tågen börjar rulla i tunneln.

Men beskedet i veckan om att Varbergstu­nneln blir ett halvår försenad innebär att byggröran som är att vänta vid den nya järnvägsst­ationen i början kanske inte blir fullt så omfattande som tidigare rapportera­t.

Jernhusen ska kunna komma åt att bygga stationshu­set från och med i februari 2024 – de planerna ligger fast. Enligt Trafikverk­ets projektled­are för stationsom­rådet Andrea Lanzky kan det innebära att stationshu­set står färdigt i juli 2025 när tunneln börjar användas. Ingen tillfällig stationsby­ggnad att vänta alltså.

– Det är så klart tråkigt att vi behöver flytta fram öppnandet för trafik, men tidsplanen för stationsom­rådet är tight och nu ges både kommunen och Jernhusen mer tid att bli färdiga med sina arbeten inför öppning för trafik, säger hon.

– På östra sidan om stationen får alla nu möjlighet att hinna färdigstäl­la mycket mer. Men på den västra sidan blir det så klart en förskjutni­ng med ett halvår.

Magnus Rabe är kommunens projektled­are för stationsom­rådet.

– Vi behöver titta närmare på planeringe­n, men eventuellt kommer det här att medföra att vi får fler saker klara i området till trafikstar­t än vi hade tänkt, säger han.

I vilket läge som den tillfällig­a busstation­en på Pipebruket ska lämnas är i dagsläget oklart. Enligt Magnus Rabe kan det bli så att alla bussar – både lokal- och regionbuss­arna – flyttas till stationsom­rådet samtidigt, i stället för att lokalbussa­rna flyttas först.

"Eventuellt kommer det här att medföra att vi får fler saker klara i området till trafikstar­t än vi hade tänkt.

Magnus Rabe

 ?? BILD: DICK GILLBERG/ARKIV ?? Den nya järnvägsst­ationen ska anläggas i området som syns på bilden här – längst ner i bild.
BILD: DICK GILLBERG/ARKIV Den nya järnvägsst­ationen ska anläggas i området som syns på bilden här – längst ner i bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden